กรมโยธาธิการและผังเมืองรับสมัครบรรจุรับราชการ ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์

หน่วยงาน : กรมโยธาธิการและผังเมือง

อัพเดท : 06/10/2016 11:16น.

โพสโดย : admin_boy

ดูแล้ว : 3,468 ครั้ง | MobileMode


กรมโยธาธิการและผังเมืองรับสมัครบรรจุรับราชการ ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์

กรมโยธาธิการและผังเมือง

ประกาศกรมโยธาธิการและผังเมือง

เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าัรบราชการ

ในตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ

ด้วย กรมโยธาธิการและผังเมือง  จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ รายละเอียดต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ

ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ

จำนวน : 1 อัตรา สังกัดส่วนกลาง

อัตราเงินเดือน : 15,000 - 16,500 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :

- ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิเทศศาตร์ และ

- เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ของสำนักงาน ก.พ.

กรมโยธาธิการและผังเมือง

การรับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 10 ตุลาคม - 4 พฤศจิกายน 2559 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ กรมโยธาธิการและผังเมือง  http://job.dpt.go.th/  หรือ http://www.dpt.go.th/ 

เอกสารแนบท้ายประกาศ :  กรมโยธาธิการและผังเมือง 

Tags : งานราชการ กรมโยธาธิการและผังเมือง นักประชาสัมพันธ์

กรมโยธาธิการและผังเมือง

กรมโยธาธิการและผังเมือง

224 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320 และ 218/1 ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 เบอร์โทรศัพท์ (กลาง) : (พระราม 6) 0-2299-4000 : (พระราม 9) 0-2201-8000 หรือศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน โทรศัพท์ 1111 เว็บไซต์ http://www.dpt.go.th/

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)