ศูนย์การศึกษาพิเศษ จังหวัดสระบุรี เปิดสอบพนักงานราชการครูผู้สอน 2 อัตรา

อัพเดท : 5 ตุลาคม 2559, 19:13 น.

ดูแล้ว : 5,912 ครั้ง | MobileMode


ศูนย์การศึกษาพิเศษ

ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสระบุรี

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน

ด้วยศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสระบุรี มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน (โดยไม่ผูกพันงบประมาณไว้ก่อน) จำนวน 2 อัตรา ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ

พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน

จำนวน  :  2 อัตรา

อัตราเงินเดือน  :  18,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง  :

มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษา สาขาวิชากายภาพบำบัด หรือกิจกรรมบำบัดหรือการศึกษาพิเศษ หรืออุตสาหกรรมศิลป์ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หากในวันทำสัญญาผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรยังไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน ให้ดำเนินการพัฒนาตนเองให้ได้มาซึ่งใบอนุญาตประกอบวิชาชีพโดยเร็วที่สุด ภายในระยะเวลา 2 ปี

อนึ่ง สำหรับสาขาวิชากายภาพบำบัด หรือกิจกรรมบำบัด จะต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพหรือใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะ เพื่อประกอบการทาสัญญา

{ads_google}

การรับสมัครสอบ

ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครเข้ารับสรรหาและเลือกสรร ให้ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสระบุรี ระหว่างวันที่ 8 - 16 ตุลาคม 2559 ไม่เว้นวันหยุดราชการ

เอกสารแนบท้ายประกาศ  :  ศูนย์การศึกษาพิเศษงานราชการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ สระบุรี ครูผู้สอน

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  สายด่วนกระทรวงศึกษาธิการ 1579 โทรศัพท์ 02-2885511 เว็บไซต์สพฐ. : http://www.obec.go.th/

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)