ศูนย์การศึกษาพิเศษ จังหวัดสระบุรี เปิดสอบพนักงานราชการครูผู้สอน 2 อัตรา

หน่วยงาน : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

อัพเดท : 05/10/2016 19:13น.

โพสโดย : admin_boy

ดูแล้ว : 3,040 ครั้ง | MobileMode


ศูนย์การศึกษาพิเศษ จังหวัดสระบุรี เปิดสอบพนักงานราชการครูผู้สอน 2 อัตรา

ศูนย์การศึกษาพิเศษ

ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสระบุรี

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน

ด้วยศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสระบุรี มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน (โดยไม่ผูกพันงบประมาณไว้ก่อน) จำนวน 2 อัตรา ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ

พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน

จำนวน : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :

  • มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษา สาขาวิชากายภาพบำบัด หรือกิจกรรมบำบัดหรือการศึกษาพิเศษ หรืออุตสาหกรรมศิลป์
  • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หากในวันทำสัญญาผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรยังไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน ให้ดำเนินการพัฒนาตนเองให้ได้มาซึ่งใบอนุญาตประกอบวิชาชีพโดยเร็วที่สุด ภายในระยะเวลา 2 ปี

อนึ่ง สำหรับสาขาวิชากายภาพบำบัด หรือกิจกรรมบำบัด จะต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพหรือใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะ เพื่อประกอบการทาสัญญา

การรับสมัครสอบ

ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครเข้ารับสรรหาและเลือกสรร ให้ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสระบุรี ระหว่างวันที่ 8 - 16 ตุลาคม 2559ไม่เว้นวันหยุดราชการ

เอกสารแนบท้ายประกาศ :  ศูนย์การศึกษาพิเศษ 

Tags : งานราชการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ สระบุรี ครูผู้สอน

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  สายด่วนกระทรวงศึกษาธิการ 1579 โทรศัพท์ 02-2885511 เว็บไซต์สพฐ. : http://www.obec.go.th/

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)