โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล รับสมัครเป็นพนักงานราชการ 2 อัตรา

หน่วยงาน : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

อัพเดท : 05/10/2016 17:14น.

โพสโดย : admin_boy

ดูแล้ว : 2,131 ครั้ง | MobileMode


โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล รับสมัครเป็นพนักงานราชการ 2 อัตรา

โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล

ประกาศโรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล จังหวัดนครราชสีมา

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ

ด้วยโรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล จังหวัดนครราชสีมา ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการประเภท พนักงานราชการทั่วไป จำนวน 2 อัตรา รายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ

พนักงานราชการประเภททั่วไป

ตำแหน่ง ครูผู้สอน กลุ่มงานบริหารทั่วไป

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : เป็นผู้ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี

- สาขาวิชาเอก การศึกษาพิเศษ จำนวน 1 อัตรา

- สาขาวิชาเอก ทั่วไป จำนวน 1 อัตรา

มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรส 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู และบุคลาดรทางการศึกษา พ.ศ. 2547

การรับสมัครสอบ

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ห้องกลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล จังหวัดนครราชสีมา ตั้งแต่วันที่ 10 - 18 ตุลาคม 2559 เว้นวันหยุดราชการ หมายเลขโทรศัพท์ 0 4421 4983 ต่อ 16

เอกสารแนบท้ายประกาศ :  โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล 

Tags : งานราชการ โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล นครราชสีมา

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  สายด่วนกระทรวงศึกษาธิการ 1579 โทรศัพท์ 02-2885511 เว็บไซต์สพฐ. : http://www.obec.go.th/

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)