โรงพยาบาลสกลนคร รับสมัครเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข 73 อัตรา

หน่วยงาน : โรงพยาบาลสกลนคร

อัพเดท : 05/10/2016 15:56น.

โพสโดย : admin_boy

ดูแล้ว : 2,639 ครั้ง | MobileMode


โรงพยาบาลสกลนคร รับสมัครเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข 73 อัตรา

โรงพยาบาลสกลนคร

ประกาศโรงพยาบาลสกลนคร

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

ด้วย โรงพยาบาลสกลนคร  ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ และตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล จำนวน 73 อัตราโดยมีรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ

1. ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ ก.

จำนวน : 72 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13,560 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง

2. ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล กลุ่มงานบริหารทั่วไป

จำนวน : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 10,390 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ

การรับสมัครสอบ

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ ชั้น 3 อาคารวิเคราะห์วิจัยบำบัด  โรงพยาบาลสกลนคร  ตั้งแต่วันที่ 10 - 14 ตุลาคม 2559 ในวันและเวลาราชการ

เอกสารแนบท้ายประกาศ :  โรงพยาบาลสกลนคร 

Tags : งานราชการ โรงพยาบาลสกลนคร สกลนคร พยาบาลวิชาชีพ นักทรัพยากรบุคคล พนักงานกระทรวงสาธารณสุข

โรงพยาบาลสกลนคร

โรงพยาบาลสกลนคร

เลขที่ 1041 ถ.เจริญเมือง ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000 โอนเข้าเบอร์ภายในได้ 042-711-615, 042-711636, 042-711-236, 042-716-565-6, 042-715141-5 โอนไม่ได้-ศูนย์โทรศัพท์ 042-730-419 Fax รพ.สกลนคร(ห้องธุรการ) 042-711-037, (อาคารพัสดุ )042-716859 ตึกอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน 042-711-189 , สายด่วน 1669 เว็บไซต์ http://www.sknhospital.go.th/

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)