สถาบันการบินพลเรือนรับสมัครบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเป็นพนักงาน 12 อัตรา

หน่วยงาน : สถาบันการบินพลเรือน

อัพเดท : 05/10/2016 13:19น.

โพสโดย : admin_boy

ดูแล้ว : 3,814 ครั้ง | MobileMode


สถาบันการบินพลเรือนรับสมัครบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเป็นพนักงาน 12 อัตรา

สถาบันการบินพลเรือน

ประกาศสถาบันการบินพลเรือน

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเป็นพนักงาน

ด้วย สถาบันการบินพลเรือน  มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคล เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานในตำแหน่งต่างๆ จำนวน 7 ตำแหน่ง 12 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ

ปฏิบัติงานที่สถาบันการบินพลเรืน ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

1. สังกัดสำนักการเงินการคลัง แผนกบัญชี

ตำแหน่ง หัวหน้าแผนกบัญชี จำนวน : 1อัตรา

อัตราเงินเดือนไม่ต่ำกว่า : 25,540 บาท

2. สังกัดสำนักการเงินการคลัง แผนกงบประมาณ

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งบประมาณ 1 จำนวน : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือนไม่ต่ำกว่า : 15,000 บาท

3. สังกัดสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศการบิน แผนกพัฒนาสารสนเทศและเครือข่าย

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 1

จำนวน : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือนไม่ต่ำกว่า : 15,000 บาท

4. สังกัดสำนักผู้ว่าการ แผนกธุการ

ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ จำนวน : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือนไม่ต่ำกว่า : 9,040 บาท

ปฏิบัติงานที่ศูนย์ฝึกการบิน ตำบลบ่อฝ้าย อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

5. สังกัดศูนย์ฝึกการบิน กองฝึกบิน แผนกฝึกบินเครื่องบิน

ตำแหน้ง ครูการบิน จำนวน : 5 อัตรา

อัตราเงินเดือนไม่ต่ำกว่า : 30,890 บาท

6. สังกัดศูนย์ฝึกการบิน กองฝึกการบิน แผนกฝึกบินจำลอง

ตำแหน่ง นักบิน จำนวน : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือนไม่ต่ำกว่า : 27,200 บาท

สังกัดศูนย์ฝึกการบิน กองฝึกบิน แผนกวิชาภาคพื้น

ตำแหน่ง ครูวิชาภาคพื้น จำนวน : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือนไม่ต่ำกว่า : 27,200 บาท

สถาบันการบินพลเรือน

การรับสมัครสอบ

ผู้ประสงค์จะสมัคร ให้ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานทรัพยากรบุคคล สถาบันการบินพลเรือน  ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงดทพฯ สอบถามรายละเอียด โทร. 0 2272 5741 - 4 ต่อ 231 ตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน - 28 ตุลาคม 2559 หรือดูรายละเอียดได้ที่  http://www.catc.or.th/ 

เอกสารแนบท้ายประกาศ :  สถาบันการบินพลเรือน 

Tags : สถาบันการบินพลเรือน กรุงเทพมหานคร ประจวบคีรีขันธ์

สถาบันการบินพลเรือน

สถาบันการบินพลเรือน

1032/355 ถ.พหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทร. 66-0-2272-5741-4 โทรสาร 66-02272-5288  เว็บไซต์ http://www.catc.or.th/

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)