ประกาศสำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบภาค ก. พิเศษ ปี 2560

หน่วยงาน : สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.)

อัพเดท : 05/10/2016 11:03น.

โพสโดย : admin_boy

ดูแล้ว : 4,554 ครั้ง | MobileMode


ประกาศสำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบภาค ก. พิเศษ ปี 2560

สำนักงาน กพ

ประกาศสำนักงาน ก.พ.

เรื่อง รับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป สำหรับส่วนราชการต่างๆ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ด้วย สำนักงาน ก.พ.  จะดำเนินการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป สำหรับผู้สอบผ่านการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ผู้สอบผ่านการสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง หรือผู้สอบผ่านการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งและความเหมาะสมกับตำแหน่งในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการยังส่วนราชการต่างๆ ปรจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เพื่อให้ส่วนราชการสามารถสรรหาบุคคลเข้าสู่ส่วนราชการได้รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ

คำถามที่พบบ่อย ?

  • การสอบภาค ก. พิเศษ คือ :เป็นการจัดสอบให้เฉพาะผู้ที่สอบผ่านภาค ข. ของส่วนราชการแล้ว แต่ยังไม่มีหนังสือรับรองภาค ก. เท่านั้นจึงเรียกกันสั้น ๆ ว่า ภาค ก. พิเศษ
  • ภาค ก. พิเศษจะจัดขึ้นกับทุกส่วนราชการหรือไม่ ? :ไม่ใช่ทุกหน่วยงานบางส่วนราชการที่ประกาศรับสมัครสอบภาค ข. และ ค. เฉพาะผู้ที่ยังไม่มีหนังสือรับรองภาค ก.
  • ใน 1 ปี จะมีการสอบภาค ก. พิเศษ กี่ครั้ง ? :สำนักงาน ก.พ. กำหนดปฏิทินการรับสมัครปีละ 2 ครั้ง
  • ถ้าสอบภาค ก. พิเศษ ผ่านแล้ว สามารถนำหนังสือรับรองการสอบผ่านภาค ก. ใช้สมัครสอบกับส่วนราชการอื่นได้หรือไม่ ? : สามารถใช้ได้เพราะเป็นการสอบดำเนินการโดยสำนักงาน ก.พ. และใช้หลักสูตรเดียวกันในการสอบ
  • ถ้าสอบภาค ก. พิเศษแล้ว ผ่านแค่วิชาความสามารถทั่วไปและวิชาภาษาไทยแต่ไม่ผ่านวิชาภาษาอังกฤษ จะมีการเปิดสอบซ่อมไหม ? :สำนักงาน ก.พ. จะไม่จัดสอบเฉพาะวิชาภาษาอังกฤษให้อีกในการสอบภาค ก. พิเศษ แต่ผู้สมัครสอบสามารถยื่นหลักฐานการรับรองผลภาษาอังกฤษอื่น ๆ ตามที่ ก.พ. กำหนด ในวันสอบข้อเขียนภาค ก. พิเศษ [หลักฐานภาษาอังกฤษอื่น ๆ มีหลักฐานรับรองผลที่ยังไม่หมดอายุจากการทดสอบ TOEFL (ไม่รวม TOEFL ITP) TOEIC IELTS CU TEP และ TU GET และได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50]

ภาค ก. คือ ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป

ภาค ข. คือ ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง

ภาค ค. คือ ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง

การรับสมัครสอบ

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ภายในช่วงระยะเวลาที่กำหนด ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ กรอกใบสมัครที่เว็บไซต์ http://job2.ocsc.go.th/  หัวข้อ การสอบภาค ก. พิเศษ สำหรับผู้สอบผ่านของส่วนราชการแล้ว ประจำปี 2560

  • สำหรับผู้สมัครสอบครั้งที่ 1 วันที่ 12 ตุลาคม - 3 พฤศจิกายน 2559 และ
  • สำหรับผู้สมัครสอบครั้งที่ 2วันที่ 27 มีนาคม - 21 เมษายน 2560

ชำระเงินค่าธรรเนียมในการสมัครสอบ ให้ผู้สมัครชำระเงินค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบผ่านธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) โดยผู้สมัครสามารถเลือกช่องทางทางการชำระเงินได้ 3 ช่องทาง คือ

  • ชำระเงินผ่าน เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ ภายในวันและเวลาทำการของธนาคาร และให้เก็บหลักฐานการชำระเงินไว้ด้วย
  • ชำระเงินผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ผ่าน KTB netbank
  • ชำระเงินผ่านเครื่อง ATM ของธนาคารกรุงไทย

ภาค ก. พิเศษ

เอกสารแนบท้ายประกาศ :  การสอบภาค ก. พิเศษ 

Tags : สำนักงาน ก.พ. ภาค ก. พิเศษ สอบภาค ก. พิเศษ

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.)

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.)

Address: สำนักงาน ก.พ. 47/111 ถ. ติวานนท์ อ.เมือง นนทบุรี 11000 Phone: (+66) 0 2547 1000 Email: [email protected] เว็บไซต์ http://www.ocsc.go.th

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)