สภากาชาดไทย รับสมัครคนพิการเข้าทำงานทุกจังหวัดทั่วประเทศ 632 อัตรา

หน่วยงาน : สภากาชาดไทย

อัพเดท : 04/10/2016 17:38น.

โพสโดย : admin_boy

ดูแล้ว : 6,393 ครั้ง | MobileMode


สภากาชาดไทย รับสมัครคนพิการเข้าทำงานทุกจังหวัดทั่วประเทศ 632 อัตรา

สภากาชาดไทย

ประกาศ สำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด สภากาชาดไทย 

สมาคมธนาคารไทย และมูลนิธินวัตกรรมทางสังคม

เรื่อง รับสมัครคนพิการ เพื่อสอบคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเหล่ากาชาดจังหวัด และกิ่งกาชาดอำเภอทั่วประเทศ

สำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาดจังหวัด มีความประสงค์รับสมัครคนพิการเพื่อสอบคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเหล่ากาชาดจังหวัด และกิ่งกาชาดอำเภอทั่วประเทศ

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเหล่ากาชาดจังหวัด และกิ่งกาชาดอำเภอทั่วประเทศ

จำนวน : 632 อัตรา

- เหล่ากาชาดจังหวัด 76 จังหวัด ๆ ละ 2 อัตรา

- กิ่งกาชาดอำเภอ 240 กิ่งกาชาดอำเภอ ๆ ละ 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 9,125 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :

- ไม่จำกัดเพศ อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี (นับถึงวันสมัคร) และไม่เกิน 50 ปีบริบูรณ์

- วุฒิการศึกษาระดับ ป.6 ม.3 ปวช. ปวส. ปริญญาตรี ทุกสาขา หรือเทียบเท่า

- คนพิการทุกประเภท ยกเว้น คนพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรมหรืออทิสติก คนพิการทางสติปัญญา และคนพิการทางการเรียนรู้

การรับสมัครสอบ

รับสมัครที่เหล่ากาชาดจังหวัดแต่ละจังหวัด และกิ่งกาชาดอำเภอแต่ละอำเภอ ในภูมิภาคของผู้สมัคร ตั้งแต่วันที่ 3 - 14 ตุลาคม 2559 ในวันและเวลาราชการ การยื่นใบสมัครยื่นด้วยตนเอง พร้อมเอกสารและหลักฐานที่กำหนด ณ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัด และกิ่งกาชาดอำเภอที่ประสงค์จะทำงาน

เอกสารแนบท้ายประกาศ :  สภากาชาดไทย 

ใบสมัครงานคนพิการ 

ขั้นตอนการรับสมัครคนพิการ 

Tags : สภากาชาดไทย งานคนพิการ เหล่ากาชาดจังหวัด กิ่งกาชาดอำเภอ

สภากาชาดไทย

สภากาชาดไทย

1871 อาคารเทิดพระเกียรติฯ ชั้น 4 ถ.พระราม 4 เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 เบอร์โทรศัพท์ 0-2256-4088 เบอร์แฟกซ์ 0-2252-7795 สำนักงานบริหาร เว็บไซต์ http://www.redcross.or.th/

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)