กรมท่าอากาศยาน รับสมัครบรรจุเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว 288 อัตรา

หน่วยงาน : กรมท่าอากาศยาน

อัพเดท : 04/10/2016 09:51น.

โพสโดย : admin_boy

ดูแล้ว : 10,157 ครั้ง | MobileMode


กรมท่าอากาศยาน รับสมัครบรรจุเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว 288 อัตรา

กรมท่าอากาศยาน

ประกาศกรมท่าอากาศยาน

เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งต่าง ๆ ปฏิบัติงานที่กองคลัง กองก่อสร้างและบำรุงรักษา ท่าอากาศยานกระบี่ ท่าอากาศยานขอนแก่น ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช ท่าอากาศยานอุดรธานี ท่าอากาศยานอุบลราชธานี ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี ท่าอากาศยานตรัง ท่าอากาศยานพิษณูโลก ท่าอากาศยานน่านนคร ท่าอากาศยานลำปาง ท่าอากาศยานสกลนคร ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด ท่าอากาศยานแม่สอด ท่าอากาศยานเลย ท่าอากาศยานนครพนม ท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอน ท่าอากาศยานชุมพร ท่าอากาศยานนราธิวาส ท่าอากาศยานระนอง ท่าอากาศยานบุรีรมย์ ท่าอากาศยานแพร่ ท่าอากาศยานหิวหิน ท่าอากาศยานปาย

สังกัดที่เปิดรับสมัครสอบ

1. กองคลัง (ส่วนกลาง) จำนวน : 3 อัตรา

2.กองก่อสร้างและบำรุงรักษา (ส่วนกลาง) จำนวน : 4 อัตรา

3.ท่าอากาศยานกระบี่ จำนวน : 12 อัตรา

4.ท่าอากาศยานขอนแก่น จำนวน : 18 อัตรา

5.ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช จำนวน : 19 อัตรา

6.ท่าอากาศยานอุดรธานี จำนวน : 31 อัตรา

7.ท่าอากาศยานอุบลราชธานี จำนวน : 21 อัตรา

8.ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี จำนวน : 9 อัตรา

9.ท่าอากาศยานตรัง จำนวน : 14 อัตรา

10.ท่าอากาศยานพิษณูโลก จำนวน : 6 อัตรา

11.ท่าอากาศยานน่านนคร จำนวน : 9 อัตรา

12.ท่าอากาศยานลำปาง จำนวน : 12 อัตรา

13.ท่าอากาศยานสกลนคร จำนวน : 13 อัตรา

14.ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด จำนวน : 12 อัตรา

15.ท่าอากาศยานแม่สอด จำนวน : 10อัตรา

16.ท่าอากาศยานเลย จำนวน : 7 อัตรา

17.ท่าอากาศยานนครพนม จำนวน : 15 อัตรา

18.ท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอน จำนวน : 3 อัตรา

19.ท่าอากาศยานชุมพร จำนวน : 12 อัตรา

20.ท่าอากาศยานนราธิวาส จำนวน : 6 อัตรา

21.ท่าอากาศยานระนอง จำนวน : 11 อัตรา

22.ท่าอากาศยานบุรีรมย์ จำนวน : 12 อัตรา

23.ท่าอากาศยานแพร่ จำนวน : 14อัตรา

24.ท่าอากาศยานหิวหิน จำนวน : 4 อัตรา

25.ท่าอากาศยานปาย จำนวน : 11 อัตรา

การรับสมัครสอบ

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกสามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 7 - 21 ตุลาคม 2559 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ https://airports.job.thai.com 

เอกสารแนบท้ายประกาศ :  กรมท่าอากาศยาน 

Tags : งานราชการ กรมท่าอากาศยาน

กรมท่าอากาศยาน

กรมท่าอากาศยาน

71 ซอยงามดูพลี ถนนพระรามที่ 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท์ : +66 (0) 2287-0320-9 โทรสาร : +66 (0) 2286-3373 เว็บไซต์ http://www.aviation.go.th/

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)