การประปานครหลวง ประกาศรับสมัครตำแหน่งผู้ว่าการการประปานครหลวง

หน่วยงาน : การประปานครหลวง (กปน.)

อัพเดท : 01/10/2016 10:48น.

โพสโดย : admin_boy

ดูแล้ว : 2,536 ครั้ง | MobileMode


การประปานครหลวง ประกาศรับสมัครตำแหน่งผู้ว่าการการประปานครหลวง

การประปานครหลวง

ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้ว่าการการประปานครหลวง

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้ว่าการการประปานครหลวง

ด้วย การประปานครหลวง  (กปน.) ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาได้ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคล เพื่อรับการคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้ว่าการการประปานครหลวง โดยมีรายละเอียดดังนี้

  • มีสัญชาติไทยอายุไม่เกิน 58 ปี บริบูรณ์ ในวันที่ยื่นใบสมัคร
  • ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  • การศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี หรือเทียบเท่า จากสถานศึกษาที่สำนักงาน ก.พ. รับรอง
  • มีความรู้และประสบการณ์และแนวคิดเชิงกลยุทธ์ในการบริหารองค์กรขนาดใหญ่ โดยในกรณีที่เป็น
  • ภาคเอกชน ต้องดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าระดับรองผู้บริหารสูงสุดขององค์กรที่มียอดขายไม่ต่ำกว่า 5,000 ล้านบาทต่อปี หรือมียอดสินทรัพย์ต่อปีไม่ต่ำกว่า 10,000 ล้านบาท
  • ภาคราชการ ต้องดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าระดับรองอธิบดี หรือเทียบเท่า
  • รัฐวิสาหกิจ ต้องดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าระดับรองผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจนั้น

การรับสมัครสอบ

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 3 - 31 ตุลาคม 2559 ในวันและเวลาทำการ (08.30 - 16.30 น.) ณ สำนักคณะกรรมการการประปานครหลวง การประปานครหลวง  สำนักงานใหญ่ (ชั้น 6 ห้อง 608) เลขที่ 400 ถนนประชาชื่น แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 1020 ผู้สมัครสามารถติดต่อขอรับใบสมัครตามที่อยู่ข้างต้น หรือสั่งพิมพ์ได้จาก www.mwa.co.th สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่โทร.0 2500 2516, 08 1319 1889

เอกสารแนบท้ายประกาศ :  การประปานครหลวง 

การประปานครหลวง

Tags : งานรัฐวิสาหกิจ การประปานครหลวง กปน กรุงเทพมหานคร

การประปานครหลวง (กปน.)

การประปานครหลวง (กปน.)

อาคารสำนักงานใหญ่การประปานครหลวง เลขที่ 400 ถนนประชาชื่น แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 โทรศัพท์ติดต่อ 02 504 0123 ศูนย์ CALL CENTER โทร 1125 ตลอด 24 ชั่วโมง E-mail address : [email protected] เว็บไซต์การประปานครหลวง http://www.mwa.co.th/

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)