กรมวิชาการเกษตร (เขต 8) เปิดสอบเป็นพนักงานราชการ 2 อัตรา

หน่วยงาน : กรมวิชาการเกษตร

อัพเดท : 30/09/2016 11:10น.

โพสโดย : admin_boy

ดูแล้ว : 3,492 ครั้ง | MobileMode


กรมวิชาการเกษตร (เขต 8) เปิดสอบเป็นพนักงานราชการ 2 อัตรา

กรมวิชาการเกษตร

ประกาศกรมวิชาการเกษตร

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วย กรมวิชาการเกษตร  โดยสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 จังหวัดสงขลาประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนัก งานราชการ ทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลและตำแหน่งนักวิชาการเกษตร ดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ

1. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (เขต 8) กลุ่มงานบริการ

จำนวน : 1 อัตรา

ปฏิบัติงานที่ สวพ.สงขลา

อัตราเงินเดือน : 11,280 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาพาณิชยการ

2. ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร (เขต 8) กลุ่มงานบริหารทั่วไป

จำนวน : 1 อัตรา

ปฏิบัติงานที่ ศวพ.ตรัง

อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ปริญญาตรี หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ สาขาใดสาขาวิชาหนึ่งทางการเกษตร

การรับสมัครสอบ

สมัครด้วยตนเอง ผู้ประสงค์จะสมัครสอบขอและยื่นใบสมัครได้ที่สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 8 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ตั้งแต่วันที่ 5 - 11 ตุลาคม 2559 ในวันและเวลาราชการ

เอกสารแนบท้ายประกาศ :  กรมวิชาการเกษตร 

Tags : งานราชการ กรมวิชาการเกษตร สงขลา ตรัง

กรมวิชาการเกษตร

กรมวิชาการเกษตร

กรมวิชาการเกษตร เลขที่ ๕๐ ถนนพหลโยธิน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐ โทร ๐-๒๕๗๙-๐๑๕๑-๘ โทรสาร ๐-๒๕๗๙-๕๒๔๘ Department of Agriculture, 50 Phaholyothin Rd., Ladyao, Chatuchack, Bangkok. 10900 Tel. 0-2579-0151-8 Fax. 0-2579-5248 เว็บไชต์ : http://www.doa.go.th/main/ อีเมล์ : [email protected]

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)