สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเปิดสอบเข้ารับราชการ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

หน่วยงาน : สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

อัพเดท : 26/09/2016 10:41น.

โพสโดย : admin_boy

ดูแล้ว : 3,525 ครั้ง | MobileMode


สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเปิดสอบเข้ารับราชการ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

ประกาศสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

ในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (วุฒิปริญญาเอก)

ด้วย สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี  จะดำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (วุฒิปริญญาเอก) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ

ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

จำนวน : 1 อัตรา

อัตราเงินดเือน : 21,000 - 23,100 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับปริญญาเอกสาขาวิชารัฐศาสตร์ หรือสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองในประเทศและต่างประเทศ

สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

การรับสมัครสอบ

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มบริหารงานบุคคลสำนักเลขาธิการ ชั้น 2 อาคาร 26 สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี  ทำเนียบรัฐบาล เลขที่ 1 ถนนนครปฐม แขวงดุสิต กรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่ 3 - 11 ตุลาคม 2559 ในวันและเวลาราชการ โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี http://spm.thaigov.go.th/ 

เอกสารแนบท้ายประกาศ :  สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 

Tags : สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี งานราชการ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรุงเทพมหานคร

สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี สำนักนายกรัฐมนตรี 1 ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กรุงเทพ ฯ 10300 โทร. 0 2288 4000  เว็บไซต์ http://spm.thaigov.go.th/

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)