สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน เปิดรับสมัครเป็นลูกจ้างชั่วคราว 12 อัตรา

หน่วยงาน : สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

อัพเดท : 25/09/2016 15:59น.

โพสโดย : admin_boy

ดูแล้ว : 3,743 ครั้ง | MobileMode


สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน เปิดรับสมัครเป็นลูกจ้างชั่วคราว 12 อัตรา

สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

ประกาศสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ด้วย สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน  มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ

1. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป

จำนวน : 4 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 19,500 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ทางการบริหาร กฎหมาย การศึกษา เศรษฐศาสตร์ จิตวิทยา พาณิชยศาสตร์ สังคมศาสตร์ อักษรศาสตร์ ศิลปศาสตร์ รัฐศาสตร์ นิเทศศาสตร์

2. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์

จำนวน : 2อัตรา

อัตราเงินเดือน : 19,500 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : วุฒิการศึกษาปริญญาตรีทางนิเทศศาตร์วารศาสตร์ สื่อสารมวลชน ศิปลศาสตร์ อักษรศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ กฎหมาย รัฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ เทคโนโลยีการศึกษา โสตทัศนศึกษา วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ

3. ตำแหน่งพนักงานธุรการ

จำนวน : 6อัตรา

อัตราเงินเดือน : 14,950 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : วุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ

สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

การรับสมัครสอบ

ผู้ประสงค์จะเข้ารับการสมัครสอบสามารถขอรับใบสมัครได้ที่ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรฯ อาคารรัฐประศาสนภัคดี ชั้น 4 เลขที่ 120 ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ หรือสามารถดาวน์โหลดใบสมัครที่ http://www.ombudsman.go.th/  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0 2141 9145, 0 2141 9148 โทรสาร. 0 2143 8361 ตั้งแต่วันที่ 26 - 30 กันยายน 2559 ในวันและเวลาราชการ

เอกสารแนบท้ายประกาศ :  สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน 

Tags : สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ลูกจ้างชั่วคราว ผู้ตรวจการแผ่นดิน กรุงเทพมหานคร

สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550  อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ชั้น 5 เลขที่ 120 หมู่ที่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210  โทร. 0-2141-9100 หรือ 1676 โทรสาร 0-2143-8341 เว็บไซต์ http://www.ombudsman.go.th/

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)