สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ รับสมัครเข้าทำงาน 3 อัตรา ส่วนภูมิภาค

หน่วยงาน : สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์

อัพเดท : 25/09/2016 11:39น.

โพสโดย : admin_boy

ดูแล้ว : 2,979 ครั้ง | MobileMode


สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ รับสมัครเข้าทำงาน 3 อัตรา ส่วนภูมิภาค

สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์

ประกาศสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าทำงาน ประจำปี 2559 (ส่วนภูมิภาค)

 สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์  เป็นองค์กรอิสระของรัฐ มีสถานะเป็นิติบุคคล ทำหน้าที่บริหารจัดการทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ และพร้อมให้การสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ เพื่อประโยชน์ของส่วนร่วมอย่างยั่งยืน มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าทำงานในสำนักงานทรัพย์สินฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ

1. พนักงานการเงิน (จ.นครปฐม)

จำนวน : 1 อัตรา

2. พนักงานการเงิน (จ.ฉะเชิงเทรา)

จำนวน : 1 อัตรา

3. พนักงานการเงิน (จ.เพชรบุรี)

จำนวน : 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :

- เพศชาย อายุไม่เกิน 28 ปี

- วุฒิ ปวช. - ปริญญาตรี สาขาการเงิน การบัญชี การจัดการบริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

- สามารถขับรถจักรยานยนต์ได้และมีใบขับขี่

- มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่

การรับสมัครสอบ

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ ณ สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์  (จังหวัดที่ประกาศรับสมัครในตำแหน่งนั้นๆ) ตั้งแต่วันที่ 15 - 30 กันยายน 2559 ในวันและเวลาราชการ

เอกสารแนบท้ายประกาศ :  สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ 

Tags : สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ นครปฐม ฉะเชิงเทรา เพชรบุรี

สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์

สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์

เลขที่ 173 ถนนนครราชสีมา แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300  หมายเลขโทรศัพท์ 0-2787-7000 (สำหรับผู้เช่า) , 0-2787-7777 (สำหรับบุคคลทั่วไป)  อีเมล์ : [email protected]  รถประจำทาง 12, 23, 56, 99 และรถประจำทางปรับอากาศ 12, 16, 23, 505, 516 เว็บไซต์ http://www.crownproperty.or.th/

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)