กรมทางหลวง เปิดสอบบรรจุเข้ารับราชการ 3 ตำแหน่ง 16 อัตรา

หน่วยงาน : กรมทางหลวง

อัพเดท : 22/09/2016 22:27น.

โพสโดย : admin_boy

ดูแล้ว : 5,597 ครั้ง | MobileMode


กรมทางหลวง เปิดสอบบรรจุเข้ารับราชการ 3 ตำแหน่ง 16 อัตรา

กรมทางหลวง

ประกาศกรมทางหลวง

เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

ด้วย กรมทางหลวง  จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการตำแหน่งวิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ และตำแหน่งนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงานดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ

จำนวน : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 17,500 - 19,250 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :

- ได้รับวุฒิปริญญาโท หรือคุณวฒิอย่างอื่นที่เที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา และ

- เป็นผู้สอบผ่านความรู้ความสามารถทั่วไป ของ ก.พ. ระดับปริญญาโท

เอกสารแนบท้ายประกาศ :  กรมทางหลวง 

2. ตำแหน่งวิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ

จำนวน : 5 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15,000 - 16,500 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :

- ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมเครื่องกล

- ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกำหนด และ

- ต้องเป็นผู้สอบผ่านการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของ ก.พ. ระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า

3. ตำแหน่งนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน

จำนวน : 10 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11,500 - 12,650 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :

- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ในสาขาวิชาเครื่องกล สาขาวิชาเทคนิคการผลิต สาขาวิชาเทคนิคโลหะ สาขาวิชาเขียนแบบเครื่องกล หรือสาขาวิชาช่างกลการเกษตร หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งหรือหลายสาขาวิชาดังกล่าว

- ต้องเป็นผู้สอบผ่านการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของ ก.พ. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือสูงกว่า

เอกสารแนบท้ายประกาศ :  กรมทางหลวง 

การรับสมัครสอบ

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานสรรหา ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้งราชการ กองการเจ้าหน้าที่ อาคาร 12 ชั้น 1  กรมทางหลวง  ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพมหานครตั้งแตวันที่ 26 กันยายน - 14 ตุลาคม 2559 ในวันและเวลาราชการ

Tags : กรมทางหลวง งานราชการ กรุงเทพมหานคร

กรมทางหลวง

กรมทางหลวง

กรมทางหลวง 2/486 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 0-2354-6668-76 เว็บไซต์กรมทางหลวง : http://www.doh.go.th/

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)