กรมบังคับคดีรับสมัครพนักงานจ้างเหมา เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 78 อัตรา [ครั้งที่ 2]

หน่วยงาน : กรมบังคับคดี

อัพเดท : 22/09/2016 11:05น.

โพสโดย : admin_boy

ดูแล้ว : 4,345 ครั้ง | MobileMode


กรมบังคับคดีรับสมัครพนักงานจ้างเหมา เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 78 อัตรา [ครั้งที่ 2]

กรมบังคับคดี

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาบุคคลเพื่อจัดจ้างเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ

เรื่อง รับสมัครบุคคลคัดเลือกเพื่อจัดจ้างบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ (ครั้งที่ 2)

ด้วย กรมบังคับคดี  มีความประสงค์จะดำเนินการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของกรมบังคับคีด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

จำนวน : 78 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 8,300 บาท

ระยะเวลาการจ้าง : 1 ตุลาคม 2559 ถึง 30 กันยายน 2560

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขาหรือวิชาอื่นที่ กพ.กำหนดว่าเป็นคุณสมบัติสำหรับตำแหน่งนี้ได้

กรมบังคับคดี

การรับสมัครสอบ

ผู้ประสงค์จะสมัครเพื่อเข้ารับการเลือกสรรเป็นจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ กลุ่มงานพัสดุ  กรมบังคับคดี  ในวันที่ 19 - 30 กันยายน 2559 ในวันเวลาราชการ สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่  www.led.go.th 

เอกสารแนบท้ายประกาศ :  กรมบังคับคดี 

Tags : กรมบังคับคดี เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

กรมบังคับคดี

กรมบังคับคดี

กรมบังคับคดี 189/1 ถนนบางขุนนนท์ แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700 เว็บไซต์ http://www.led.go.th/

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)