กรมวิชาการเกษตร เปิดสอบเข้ารับราชการตำแหน่งนักวิชาการเกษตร

หน่วยงาน : กรมวิชาการเกษตร

อัพเดท : 21/09/2016 19:28น.

โพสโดย : admin_boy

ดูแล้ว : 4,211 ครั้ง | MobileMode


กรมวิชาการเกษตร เปิดสอบเข้ารับราชการตำแหน่งนักวิชาการเกษตร

กรมวิชาการเกษตร

ประกาศกรมวิชาการเกษตร

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

ในตำแหน่งนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ (ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ)

ด้วย กรมวิชาการเกษตร จะดำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ (ด้านเทคโนโลยีชีวิภาพ) โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ

ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ (ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ)

บรรจุครั้งแรก : 1 อัตรา ที่กลุ่มวิจัยพัฒนาการตรวจสอบพืชและจุลินทรีย์ดัดแปรพันธุกรรม สำนักวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ กรมวิชาการเกษตร บริเวณเกษตรกลางบางเขน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

อัตราเงินเดือน : 21,000 - 23,100 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับปริญญาเอก หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

กรมวิชาการเกษตร

การรับสมัครสอบ

ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือก สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1 - 14 ตุลาคม 2559 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ กรมวิชาการเกษตร  http://job.doa.go.th/ 

เอกสารแนบท้ายประกาศ :  กรมวิชาการเกษตร 

Tags : กรมวิชาการเกษตร งานราชการ นักวิชาการเกษตร

กรมวิชาการเกษตร

กรมวิชาการเกษตร

กรมวิชาการเกษตร เลขที่ ๕๐ ถนนพหลโยธิน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐ โทร ๐-๒๕๗๙-๐๑๕๑-๘ โทรสาร ๐-๒๕๗๙-๕๒๔๘ Department of Agriculture, 50 Phaholyothin Rd., Ladyao, Chatuchack, Bangkok. 10900 Tel. 0-2579-0151-8 Fax. 0-2579-5248 เว็บไชต์ : http://www.doa.go.th/main/ อีเมล์ : [email protected]

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)