สำนักงานสถิติแห่งชาติ รับสมัครสอบเป็นลูกจ้างชั่วคราว 45 อัตรา

หน่วยงาน : สำนักงานสถิติแห่งชาติ

อัพเดท : 20/09/2016 21:42น.

โพสโดย : admin_boy

ดูแล้ว : 2,402 ครั้ง | MobileMode


สำนักงานสถิติแห่งชาติ รับสมัครสอบเป็นลูกจ้างชั่วคราว 45 อัตรา

สำนักงานสถิติแห่งชาติ

ประกาศสำนักงานสถิติแห่งชาติ

เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงาน

โครงการสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560

ด้วย สำนักงานสถิติแห่งชาติ  มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานโครงการสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป

จำนวน : 45 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา

สำนักงานสถิติแห่งชาติ

การรับสมัครสอบ

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบเพื่อเข้ารับการคัดเลือก สามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มการเจ้าหน้าที่ สำนักบริหารกลางสำนักงานสถิติแห่งชาติ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ทิศเหนือ ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 0-2141-7306 ตั้งแต่วันที่ 21 - 30กันยายน 2559

เอกสารแนบท้ายประกาศ :  สำนักงานสถิติแห่งชาติ 

Tags : สำนักงานสถิติแห่งชาติ ลูกจ้างชั่วคราว กรุงเทพมหานคร

สำนักงานสถิติแห่งชาติ

สำนักงานสถิติแห่งชาติ

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 2 (ทิศใต้) ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กทม. 10210 โทรศัพท์ 0 214-17500 - 03 อีเมล์ : [email protected] เว็บไซต์ http://www.nso.go.th/

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)