สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครราชสีมา รับสมัครนายช่างสำรวจ วุฒิ ปวส.

หน่วยงาน : กรมธนารักษ์

อัพเดท : 18/09/2016 23:09น.

โพสโดย : admin_boy

ดูแล้ว : 2,567 ครั้ง | MobileMode


สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครราชสีมา รับสมัครนายช่างสำรวจ วุฒิ ปวส.

กรมธนารักษ์

ประกาศจังหวัดนครราชสีมา

เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนายช่างสำรวจ

ประจำสำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครราชสีมา

ด้วยจังหวัดนครราชสีมาประสงค์รับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไป เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราวประจำสำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครราชสีมา ดังรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ

ตำแหน่งนายช่างสำรวจ

จำนวน : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11,500 บาท, ค่าครองชีพชั่วคราว 1,785 บาท

คุณสมบัตรเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาช่างสำรวจ สาขาวิชาช่างก่องสร้าง หรือสาขาวิชาช่างโยธา

การรับสมัครสอบ

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบสามารถขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ส่วนบริหารทั่วไป สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครราชสีมา เลขที่ 39 ถนนมนัส ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ตั้งแต่วันที่ 19 กันยายน - 3 ตุลาคม 2559 ในวันและเวลาราชการ

เอกสารแนบท้ายประกาศ :  สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครราชสีมา 

Tags : สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครราชสีมา นายช่างสำรวจ นครราชสีมา

กรมธนารักษ์

กรมธนารักษ์

กรมธนารักษ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถ.พระรามที่ 6 สามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร :0 2273 0899 - 903 เว็บไซต์ http://www.treasury.go.th/

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)