สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม รับสมัครเป็นลูกจ้างของสำนักงานฯ

หน่วยงาน : สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.)

อัพเดท : 16/09/2016 13:14น.

โพสโดย : admin_boy

ดูแล้ว : 3,016 ครั้ง | MobileMode


สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม รับสมัครเป็นลูกจ้างของสำนักงานฯ

สสว

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)

เปิดรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างของสำนักงานฯ

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)ภายใต้โครงการศูนย์ให้บริการ SMEs ครบวงจร(SME One-Stop Service center : OSS) จำนวนศูนย์ 21 ศูนย์ ผู้จัดการศูนย์ OSS 15 อัตรา เจ้าหน้าที่ศูนย์ให้บริการ OSS 25 อัตรา รวมจำนวน 40 อัตรา รายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัครสอบ

1. ผู้จัดการศูนย์ OSS

จำนวน : 15 อัตรา

คุณสมบัติ

- คุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป หรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบเท่าระดับเดียวกัน สาขาการเงิน การบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ หรือ อื่นๆ

- อายุไม่เกิน 65 ปี

- ประสบการณ์การทำงาน 10 ปี ขึ้นไป หากมีประสบการณ์จากสถาบันการเงินจะพิจารณาเป็นพิเศษ

- มีบุคลิกภาพที่ดี สะอาด สุภาพ

- สามารถให้บริการและต้อนรับผู้มาติดต่อกับสำนักงานฯ ได้เป็นอย่างดี

2. เจ้าหน้าที่ศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร(SME One-Stop Service center : OSS)

จำนวน : 25 อัตรา

คุณสมบัติ

- คุณวุฒิการศึกษาระดับ ปวส. ขึ้นไป การบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ ศิลปศาสตร์ หรือ อื่นๆ

- อายุไม่เกิน 35 ปี

- ถ้าหากมีประสบการณ์ด้านการประสานงาน การบริหารทั่วไป การจัดประชุม งานด้านเอกสาร งานเลขานุการ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

- มีบุคลิกภาพที่ดี สะอาด สุภาพ

- สามารถให้บริการและต้อนรับผู้มาติดต่อกับสำนักงานฯ ได้เป็นอย่างดี

การรับสมัครสอบ

- ยื่นและขอใบสมัคครด้วยตนเองได้ที่ เลขที่ 21 อาคาร TST ทาวเวอร์ ชั้น G ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

- สมัครทาง ไปรษณีย์ ส่งมาที่ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล เลขที่ 21 อาคาร TST ทาวเวอร์ ชั้น G ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

- สมัครทาง E-mail ส่งมาที่ [email protected] / [email protected]

หรือ โหลดแบบฟอร์มใบสมัครงานจากหน้าเว็บไซต์สำนักงานฯ สสว.   www.sme.go.th 

ระยะเวลาในการเปิดรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 21 กันยายน 2559 กำหนดสอบคัดเลือก วันที่ 26 กันยายน 2559

เอกสารแนบท้ายประกาศ : สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

Tags : สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม สสว.

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.)

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.)

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.) เลขที่ 21 อาคารทีเอสที ชั้น G,17,18,23 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร. 1301 แฟกซ์ 0-2273-8850 เว็บไซต์ http://www.sme.go.th/

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)