สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเปิดสอบเป็นพนักงานราชการ 8 อัตรา

หน่วยงาน : สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

อัพเดท : 16/09/2016 11:59น.

โพสโดย : admin_boy

ดูแล้ว : 6,572 ครั้ง | MobileMode


สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเปิดสอบเป็นพนักงานราชการ 8 อัตรา

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วย สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร  ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนัก งานราชการ ทั่วไป จำนวน 8 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ

1. พนักงานบริการ

จำนวน : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 10,430 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :

-วุฒิประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนต้นสายสามัญ(ม.ศ.3) หรือวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น(ม.3) หรือวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.6)

-วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค(ปวท.) หรือวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)

- มีความรู้ ความสามารถด้านบริการอาหารและเครื่องดื่ม หรือมีประสบกราณ์ด้านการบริการอาหารและเครื่องดื่ม

2. พนักงานเรียงพิมพ์

จำนวน : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13,800 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ทางด้านการพิมพ์, ไฟฟ้า, อิเล็กทรอนิกส์

3. ช่างภาพ

จำนวน : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13,800 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :

- วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางด้านเทคโนโลยีทางการศึกษา นวัตกรรมทางการศึกษา โสตทัศนศึกษา ศิลปะภาพถ่าย วิจิตรศิลป์ หรือประยุกต์ศิลป์ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือ

- ปริญญาตรีสาขาที่มีการเรียนการสอนในวิชาการถ่ายภาพนิ่ง/ภาพเคลื่อนไหว

4. นักวิชาการกฎหมาย

จำนวน : 3 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 21,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : วุฒิปริญญาโท ทางด้านกฎหมาย

5. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ประเมินผล(ด้านวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์)

จำนวน : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 21,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ปริญญาโท ด้านสังคมศาสตร์

6. นักวิชาการรับศาสตร์สังคมศาสตร์และศึกษาศาสตร์

จำนวน : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 21,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ปริญญาโท ทางด้านรัฐศาสตร์ สังคมศาสตร์และศึกษาศาสตร์

การรับสมัครสอบ

ผู้ประสงค์จะสมัครสามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 19 กันยายน 2559 - 3 ตุลาคม 2559 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ เข้าไปที่เว็บไซต์ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร  https://hris.parliament.go.th/job  กรอกข้อความในใบสมัครให้ถูกต้องและครบถ้วน

เอกสารแนบท้ายประกาศ : สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทน 

-  รายละเอียดตำแหน่ง 

-  รายละเอียดการจ้างงาน 

Tags : สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร งานราชการ

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร Call Center 1743 ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร 0 2244 1000 e-Mail : [email protected] เว็บไซต์ http://www.parliament.go.th/

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)