สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เปิดสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 2 อัตรา

หน่วยงาน : สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

อัพเดท : 15/09/2016 10:55น.

โพสโดย : admin_boy

ดูแล้ว : 2,144 ครั้ง | MobileMode


สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เปิดสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 2 อัตรา

สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

ประกาศสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วย สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนัก งานราชการ ทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ตำแหน่งนิติกร กลุ่มงานบริหารทั่วไป

จำนวน : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับวุฒิปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต (จะต้องเป็นวุฒิที่ ก.พ. พิจารณารับรองแล้ว)

รายละเอียดแนบท้าย :  สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ 

2. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนกลุ่มงานบริหารทั่วไป

จำนวน : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับวุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางวัสดุศาสตร์ ทางฟิสิกส์ ทางวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวด้ลอม ทางสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางจุลชีววิทยา สาขาวิชารัฐศาสตร์ ทางการระหว่างประเทศ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ทางเทคโนโลยีการอาหาร สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ ทางบริหารธุรกิจ ทางการประถมศึกษา(จะต้องเป็นวุฒิที่ ก.พ. พิจารณารับรองแล้ว)

รายละเอียดแนบท้าย :  สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ 

การรับสมัครสอบ

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วตนเองได้ที่ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ อาคาร 1 ชั้น 3 สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ  ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร กรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่ 19 - 23 กันยายน 2559 ในวันและเวลาราชการ

Tags : สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ งานราชการ กรุงเทพมหานคร

สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เลขที่ 16 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ 0-2596-7600  เว็บไซต์ http://www.oap.go.th/  

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)