สำนักงาน ปปง. รับสมัครสอบเป็นลูกจ้างชั่วคราว เจ้าพนักงานธุรการ 3 อัตรา

หน่วยงาน : สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.)

อัพเดท : 12/09/2016 00:45น.

โพสโดย : admin_boy

ดูแล้ว : 3,769 ครั้ง | MobileMode


สำนักงาน ปปง. รับสมัครสอบเป็นลูกจ้างชั่วคราว เจ้าพนักงานธุรการ 3 อัตรา

สำนักงาน ปปง

ประกาศสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

เรื่อง การรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว สนับสนุนการปฏิบัติงานของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินจะดำเนินการจ้างลูกจ้างชั่วคราว ตามโครงการจ้างลูกจ้างชั่วคราวสนับสนุนการปฏิบัติงานของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ

ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ

จำนวน : 3 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11,500 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน

การรับสมัครสอบ

ผู้ประสงค์จะสมัคร ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคาร สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  ระหว่างวันที่ 8 - 14 กันยายน 2559 เว้นวันหยุดราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม :  สำนักงาน ปปง 

สอบ.คอม

Tags : สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน สำนักงาน ปปง. เจ้าพนักงานธุรการ

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.)

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.)

สำนักงาน ปปง. 422 ถนน พญาไท วังใหม่ เขต ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทรศัพท์: 1710 เว็บไซต์ http://www.amlo.go.th/

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)