กองพลทหารราบที่ 15 ประกาศรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 5 อัตรา

หน่วยงาน : กองพลทหารราบที่ 15

อัพเดท : 12/09/2016 00:05น.

โพสโดย : admin_boy

ดูแล้ว : 3,011 ครั้ง | MobileMode


กองพลทหารราบที่ 15 ประกาศรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 5 อัตรา

กองพลทหารราบที่ 15

ประกาศกองพลทหารราบที่ 15

เรื่อง รับสมัครทหารกองหนุน และบุคคลพลเรือนเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ (อัตราสิบเอก)

ด้วย กองพลทหารราบที่ 15  มีความประสงค์รับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือนเพื่อบุรรจุเข้ารับราชการ (อัตราสิบเอก) ประจำปีงบประมาณ 2559 จำนวน 5 อัตรา รายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ

1. หน.ชุด

จำนวน : 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :

- เป็นทหารกองหนุน มีอายุไม่ต่ำกว่า 22 ปีและไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์

- สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่าขึ้นไป

สามารถพิมพ์ดีดภาษาไทย และภาษาอังกฤษได้ดี โดยเครื่องพิมพ์ดีดคอมพิวเตอร์

2. นายสิบธุรการและกำลังพล

จำนวน : 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :

- เป็นทหารกองหนุน มีอายุไม่ต่ำกว่า 22 ปีและไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์

- สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น(ม.3) หรือเทียบเท่าขึ้นไป

- สามารถพิมพ์ดีดภาษาไทย และภาษาอังกฤษได้ดี โดยเครื่องพิมพ์ดีดคอมพิวเตอร์

3. ช่างยานยนต์ล้อ

จำนวน : 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :

- เป็นทหารกองหนุน มีอายุไม่ต่ำกว่า 22 ปีและไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์

- สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาช่างยนต์ หรือเทียบเท่าขึ้นไป

- มีความรู้ ความสามารถในด้านซ่อมบำรุงและการรักษาเครื่องยนต์

4. พลขับรถ

จำนวน : 2อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :

- เป็นทหารกองหนุน มีอายุไม่ต่ำกว่า 22 ปีและไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์

- สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น(ม.3) หรือเทียบเท่าขึ้นไป

- สามารถขับรถยนต์ได้ พร้อมมีใบอนุญาตขับขี่และมีความรูด้วนซ่อมเครื่องยนต์เบื้องต้น

การรับสมัครสอบ

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึง 14 กันยายน 2559 (เว้นวันหยุดราชการ) สมัครด้วยตนเอง ณ แหล่งสมาคมนายทหารสัญญาบัตร กองพลทหารราบที่ 15  ตำบลบ่อทอง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ฝ่ายกำลังกองพลทหารราบที่ 15 โทร. 073 - 424 - 0 - 21 โทร.ทบ. 43711 - 2

รายละเอียดเพิ่มเติม :  กองพลทหารราบที่ 15 

Tags : กองพลทหารราบที่ 15 งานราชการ ปัตตานี

กองพลทหารราบที่ 15

กองพลทหารราบที่ 15

กองพลทหารราบที่15 ตำบล บ่อทอง อำเภอ หนองจิก ปัตตานี 94170 โทรศัพท์: 094 326 3624 เว็บไซต์ : กำลังปรับปรุง  

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)