เทศบาลนครยะลา รับสมัครเจ้าหน้าที่ผู้ช่วยชุมชนในเขตเทศบาลนครยะลา

หน่วยงาน : เทศบาลนครยะลา

อัพเดท : 07/09/2016 12:56:35pm

โพสโดย : admin_boy

ดูแล้ว : 945 ครั้ง


เทศบาลนครยะลา รับสมัครเจ้าหน้าที่ผู้ช่วยชุมชนในเขตเทศบาลนครยะลา

เทศบาลนครยะลา

ประกาศเทศบาลนครยะลา

เรื่อง การรับสมัครเจ้าหน้าที่ผู้ช่วยชุมชนในเขตเทศบาลนครยะลา

 

ด้วยเทศบาลนครยะลา มีความประสงค์จะดาเนินการสรรหาและคัดเลือกบุคคลทั่วไป เพื่อจัดจ้างเป็นเจ้าหน้าที่ผู้ช่วยชุมชนในเขตเทศบาลนครยะลา โดยมีรายละเอียด ดังนี้

คุณสมบัติเฉพาะ  :

สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า

- เป็นผู้มีจิตอาสาและมีใจเป็นสาธารณะในการพัฒนาชุมชนทุกๆ ด้าน

- เป็นผู้มีความรู้ความสามารถและสนใจในด้านการจัดทาแผนชุมชน ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง วิสาหกิจชุมชน กองทุนหมู่บ้าน/ชุมชน การกีฬา วัฒนธรรม การศึกษา และการจัดเก็บข้อมูลต่าง ๆ เช่น ด้านการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน (จปฐ.) ด้านผู้สูงอายุ ด้านกลุ่มอาชีพ ด้านกลุ่มสตรี ด้านเด็กและเยาวชน

การรับสมัครสอบ

ผู้ประสงค์/ผู้สนใจจะรับจ้างดังกล่าวให้ยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานได้ที่ ฝ่ายพัฒนาชุมชน กองสวัสดิการสังคม เทศบาลนครยะลา หมายเลขโทรศัพท์ 073 - 222870 ระหว่างวันที่ 13 - 16 กันยายน 2559 ในวันและเวลาราชการ โดยผู้สมัคร1๑ คน สมัครได้ 1 ชุมชนเท่านั้น

รายละเอียดเพิ่มเติม  :  เทศบาลนครยะลา

Tags : เทศบาลนครยะลา ผู้ช่วยชุมชน ยะลา

เทศบาลนครยะลา

เทศบาลนครยะลา

สำนักงานเทศบาลนครยะลา 10 ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000 โทร : 073-223666 แฟกซ์ : 073-215675 เว็บไซต์ http://www.yalacity.go.th/

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้
แสดงความเห็นของคุณ


งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)

แบบทดสอบออนไลน์ (ทั้งหมด)