สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ รับสมัครนักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ปริญญาตรี)

หน่วยงาน : สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) NIDA

อัพเดท : 07/09/2016 12:22น.

โพสโดย : admin_boy

ดูแล้ว : 494 ครั้ง


สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ รับสมัครนักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ปริญญาตรี)

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานสถาบัน

ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ สังกัดสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ

ด้วยสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ มีความประสงค์จะรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานสถาบัน ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ สังกัดสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ

ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

จำนวน : 2 อัตรา

- สังกัดกลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐาน 1 อัตรา

- สังกัดกลุ่มงานพัฒนาระบบสารสนเทศ 1 อัตรา

บรรจุด้วยวุฒิปริญญาตรี เงินเดือน : 21,000 บาท + เงินสมนาคุณตามตำแหน่งเดือนละ 2,000 บาท และเงินสมทบตามความสามารถจากผลปฏิบัติงานไม่เกิน 500 บาทต่อเดือน

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทางสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมฟิวเตอร์ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระบบสารสนเทศ การจัดการระบบสารสนเทศ วิศวกรรมซอฟต์แวร์ การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องจากสถาบันการศึกษษที่ ก.พ. รับรอง

การรับสมัครสอบ

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบสามารถสมัครได้ 2 ช่องทาง ดังนี้

- สมัครผ่านระบบสมัครงานออนไลน์ได้ที่ http://personnel.nida.ac.th (ติดต่อสอบถาม โทร. 02 727 3405) ระหว่างวันที่ 5 - 28 กันยายน 2559

- ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กองบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 7 อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ในวันและเวลาราชการ ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่http://personnel.nida.ac.th ระหว่างวันที่ 5 - 30 กันยายน 2559

รายละเอียดเพิ่มเติม : สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

Tags : สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) NIDA

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) NIDA

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  | National Institute of Development Administration 118 หมู่ที่ 3 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240  Tel: 0-2727-3000 Fax: 0-2375-8798 E-mail: prnida@nida.ac.th เว็บไซต์ http://www.nida.ac.th/

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้
แสดงความเห็นของคุณ


งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)

แบบทดสอบออนไลน์ (ทั้งหมด)