สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน 16 อัตรา

หน่วยงาน : สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง สศค.

อัพเดท : 06/09/2016 11:17น.

โพสโดย : admin_boy

ดูแล้ว : 2,745 ครั้ง | MobileMode


สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน 16 อัตรา

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (ครั้งที่ 2/2559)

ด้วย สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง  กระทรวงการคลัง ประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนเพื่อปฏิบัติงานในสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง จำนวน 16 อัตราดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ

1.เศรษฐกร (ปริญญาโท)

จำนวน : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 17,500 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทในประเทศหรือต่างประเทศ ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาวิทยาการประกันภัย

2.เศรษฐกร (ปริญญาตรี)

จำนวน : 3อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

3.นิติกร (ระดับปริญญาตรี)

จำนวน : 3อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางกฎหมาย

4.นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ (ปริญญาตรี)

จำนวน : 2อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์

5.นักวิชาการตรวจสอบภายใน (ปริญญาตรี)

จำนวน : 1อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี สาขาิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

6.นักจัดการงานทั่วไป (ปริญญาตรี)

จำนวน : 1อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา

7.นายช่างเทคนิค (ปวส)

จำนวน : 1อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11,500 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ สาขาก่อสร้าง สาขาช่างยนต์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

8.เจ้าพนักงานธุรการ (ปวช.)

จำนวน : 3อัตรา

อัตราเงินเดือน : 9,500 บาท และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว 2,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) ทุกสาขา

การรับสมัครสอบ

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 6 - 14 กันยายน 2559 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง  www.fpo.go.th  หรือ http://job.fpo.go.th 

รายละเอียดเพิ่มเติม :  สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง 

Tags : สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ลูกจ้างชั่วคราว กระทรวงการคลัง

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง สศค.

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง สศค.

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง ถนนพระราม 6 อารีย์สัมพันธ์ สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 02-273-9020 โทรสาร 02-618-3379 email:[email protected] เว็บไซต์ http://www.fpo.go.th/

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)