มจพ.รับสมัครบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยและพนักงานราชการ 26 อัตรา

หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

อัพเดท : 05/09/2016 17:09น.

โพสโดย : admin_boy

ดูแล้ว : 5,072 ครั้ง | MobileMode


มจพ.รับสมัครบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยและพนักงานราชการ 26 อัตรา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ประกาศ ก.บ.ม.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยและพนักงานราชการ ครั้งที่ 2/2559

ด้วยก.บ.ม.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยและพนัก งานราชการ  ในส่วนงานสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

การรับสมัครสอบ

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 26 สิงหาคม 2559 ถึงวันที่ 22 กันยายน 2559 ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ ผู้สมัครสอบจะต้องกรอกใบสมัครสอบ และเอกสารการสมัครสอบด้วยลานมือของตนเองให้ถูกต้องและครบถ้วนไม่รับสมัครทางไปรษณีย์รายละเอียดการประกาศรับสมัครดังนี้

- มจพ.กรุงเทพมหานคร ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบสามารถรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่ อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 6 ห้อง 615 กองบริหารและจัดการทรัพยากรมนุษย์ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กรุงเทพมหานคร เลขที่ 1518 ถ.ประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร โทร. 0-2555-2000 ต่อ 1144, 1159, 1189, 1035, 1036  http://www.hrd.kmutnb.ac.th 

- มจพ.วิทยาเขตปราจีนบุรี ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบสามารถรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่ อาคารบริหาร ชั้น 2 สำนักงานผู้อำนวยการกองงานวิทยาเขตปราจีนบุรี เลขที่ 129 หมู่ 21 ตำบลเนินหอม อำเถอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี โทร. 037-217-300 ต่อ 7300

- มจพ.วิทยาเขตระยอง ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบสามารถรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่ สำนักงานกองงานวิทยาเขตระยอง ชั้น 3 อาคารเรียนรวม ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง โทร. 038-627-026

รายละเอียดเพิ่มเติม :  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

Tags : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มจพ. พนักงานมหาวิทยาลัย งานราชการ กรุงเทพมหานคร ปราจีนบุรี ระยอง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

มจพ. กรุงเทพฯ 1518 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 โทร. +66 2 555-2000 แฟกซ์ +66 2 587-4350  เว็บไซต์ http://www.kmutnb.ac.th/

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)