กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ รับสมัครบรรจุเข้ารับราชการเจ้าพนักงานธุรการ

หน่วยงาน : กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

อัพเดท : 05/09/2016 13:12น.

โพสโดย : admin_boy

ดูแล้ว : 4,104 ครั้ง | MobileMode


กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ รับสมัครบรรจุเข้ารับราชการเจ้าพนักงานธุรการ

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

ประกาศกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

ในตำแหร่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

ด้วย กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ  จะดำเนินการรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ

ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

จำนวน : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11,500 - 12,650 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :

1.เป็นผู้ที่สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง อนุปริญญาหรือระดับปริญญาตรีขึ้นไปของสำนักงาน ก.พ.

2.ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา

การรับสมัครสอบ

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต(Internet) ตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน - 7 ตุลาคม 2559 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ http://www.dtn.go.th/  หรือ http://job.dtn.go.th/ 

รายละเอียดเพิ่มเติม :  กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ 

Tags : กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ งานราชการ เจ้าพนักงานธุรการ

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เลขที่ 563 ถ.นนทบุรี ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000 โทรศัพท์ (66) 2507-7444 โทรสาร (66) 2547-5630 เว็บไซต์ https://www.dtn.go.th/

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)