สำนักงานศาลยุติธรรม รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 28 อัตรา

หน่วยงาน : ศาลยุติธรรม

อัพเดท : 02/09/2016 13:15น.

โพสโดย : admin_boy

ดูแล้ว : 242,171 ครั้ง | MobileMode


สำนักงานศาลยุติธรรม รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 28 อัตรา

ศาลยุติธรรม

ประกาศสำนักงานศาลยุติธรรม

เรื่องรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการ

ในตำแหน่งเจ้าพนักงานคดีปฏิบัติการ และตำแหน่งเจ้าพนักงานศาลยุติธรรมปฏิบัติการ

ด้วยคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรมได้มีมติเห็นชอบให้ สำนักงานศาลยุติธรรม ดำเนินการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานคดีปฏิบัติการ และตำแหน่งเจ้าพนักงานศาลยุติธรรมปฏิบัติการ รายละเอียดดังนี้

1. ตำแหน่งเจ้าพนักงานคดีปฏิบัติการ

จำนวนตำแหน่งว่างครั้งแรก : 16 อัตรา

อัตราเงินเดือน :

- คุณวุฒิปริญญาตรี 15,000 -16,500 บาท

- คุณวุฒิปริญญาโท 17,500 -19,250 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :

- ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิติศาสตร์ และเป็นสมาชิกแห่งเนติบัณฑิตยสภา และได้ประกอบวิชาชีพทางกฎหมายตามที่ ก.ศ. กำหนด ไม่น้อยกว่า 1 ปี(การประกอบวิชาชีพทางกฎหมาย ตามระเบียบ ก.ศ. ว่าด้วยการแต่งตั้งเจ้าพนักงานคดี พ.ศ. 2551 ข้อ 4) หรือ

- ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิติศาสตร์ และปริญญาในสาขาวิชาอื่นที่ ก.ศ. กำหนด ซึ่งไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี และได้ประกอบวิชาชีพอื่น ตามที่ ก.ศ. กำหนดไม่น้อยกว่า 4 ปี (ปริญญาในสาขาวิชาอื่นและการประกอบวิชาชีพอื่น ตามระเบียบ ก.ศ. ว่าด้วยการแต่งตั้งเจ้าพนักงานคดี พ.ศ. 2551 ข้อ 5 และ ข้อ 6) หรือ

- ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิติศาสตร์หรือ

- ได้รับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิติศาสตร์

รายละเอียดเพิ่มเติม :  สำนักงานศาลยุติธรรม ตำแหน่งเจ้าพนักงานคดีปฏิบัติการ

2. ตำแหน่งเจ้าพนักงานศาลยุติธรรมปฏิบัติการ

จำนวนตำแหน่งว่างครั้งแรก : 12 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15,000 - 16,500 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :

- ปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชาใดวิชาหนึ่งหรือหลายสาขาวิชาทางอาญาวิทยากระบวนการยุติธรรม ทางศิลปศาสสตร์ หรือ

- ปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทางสังคมศาสตร์ หรือคุณวุฒิระดับปริญญาตรีอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน (ตามมติ ก.ศ. ครั้งที่ 11/2559 เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2559)

รายละเอียดเพิ่มเติม :  สำนักงานศาลยุติธรรม ตำแหน่งเจ้าพนักงานศาลยุติธรรมปฏิบัติการ

การรับสมัครสอบ

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 8 - 28 กันยายน 2559 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ http://ojoc.thaijobjob.com 

Tags : สำนักงานศาลยุติธรรม ศาลยุติธรรม งานราชการ เจ้าพนักงานคดีปฏิบัติการ เจ้าพนักงานศาลยุติธรรมปฏิบัติการ

ศาลยุติธรรม

ศาลยุติธรรม

สำนักงานศาลยุติธรรม อาคารศาลอาญา ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 อีเมล์: gad@coj.go.th เว็บไซต์ http://www.coj.go.th/

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

Comments | แสดงความคิดเห็น

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)