สำนักงานศาลยุติธรรม รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 50 อัตรา

อัพเดท : 5 กุมภาพันธ์ 2560, 10:16 น.

ดูแล้ว : 268,315 ครั้ง | MobileMode


สำนักงานศาลยุติธรรม

ประกาศสำนักงานศาลยุติธรรม

เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการ

ในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

ด้วยคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรมได้มีมติเห็นชอบให้สำนักงานศาลยุติธรรมดำเนินการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน รายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง เงินเดือนที่จะได้รับ และจำนวนตำแหน่งว่างครั้งแรก

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

จำนวนตำแหน่งว่างครั้งแรก  :  50 อัตรา

อัตราเงินเดือนและปัจจัยที่ได้รับอัตราเงินเดือเพิ่ม  :

- คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 9,400 - 10,340 บาท

- คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือคุณวุฒิอนุปริญญา 10,840 - 11,930 บาท

- คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 11,500 - 12,650 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง  :  ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรืออนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระปรับเดียวกัน ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาพาณิชยการ สาขาวิชาเลขานุการ

{ads_google}

การรับสมัครสอบ

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยเข้าไปสมัครงานได้ที่เว็บไซต์ของสำนักงานศาลยุติธรรม https://op.job.thai.com แล้วปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนด

ไฟล์แนบท้ายประกาศ  :  สำนักงานศาลยุติธรรมสำนักงานศาลยุติธรรม ศาลยุติธรรม งานราชการ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ศาลยุติธรรม

ศาลยุติธรรม

สำนักงานศาลยุติธรรม อาคารศาลอาญา ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 อีเมล์: gad@coj.go.th เว็บไซต์ http://www.coj.go.th/

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)