กรมสนับสนุนบริการสุขภาพเปิดสมัครเข้ารับราชการ 9 อัตรา

อัพเดท : 29 ธันวาคม 2558, 00:15 น.

ดูแล้ว : 5,007 ครั้ง | MobileMode


กรมสนับสนุนบริการสุขภาพเปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 9 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 23 ธันวาคม 2558 - 14 มกราคม 2559 ประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ 1. ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน จำนวน 2 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ปวช, ปวท, ปวส. ทุกสาขา  2. ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน จำนวน 2 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ปวช, ปวท, ปวส. สาขาวิชาการบัญชี การเงินการธนาคาร การตลาด หรือคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 3. ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน จำนวน 1 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :  ปวส. สาขาไฟฟ้ากำลัง 4. ตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้า จำนวน 1 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมศาสตร์ทางวิศวกรรมไฟฟ้า 5. ตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้าสื่อสารปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมศาสตร์ทางวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร 6. ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ จำนวน 2 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ปริญญาตรีสาขาสาธารณสุขศาสตร์ หรือพยาบาลศาสตร์ การรับสมัครสอบ ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 23 ธันวาคม 2558 - 14 มกราคม 2559 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ http://job.hss.moph.go.th/

 เปิดรับสมัครกรมสนับสนุนบริการสุขภาพงานราชการ เปิดรับสมัคร สอบ คัดเลือก

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี รหัสไปรษณีย์ 11000 สบส. Call Center โทร 02-193-7999 เว็บไซต์ http://hss.moph.go.th/

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)