กรมโยธาธิการและผังเมืองรับสมัครเป็นพนักงานราชการ พนักงานตัดเย็บและตกแต่ง

หน่วยงาน : กรมโยธาธิการและผังเมือง

อัพเดท : 31/08/2016 17:56น.

โพสโดย : admin_boy

ดูแล้ว : 3,046 ครั้ง | MobileMode


กรมโยธาธิการและผังเมืองรับสมัครเป็นพนักงานราชการ พนักงานตัดเย็บและตกแต่ง

กรมโยธาธิการและผังเมือง

ประกาศกรมโยธาธิการและผังเมือง

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยกรมโยธาธิการและผังเมือง ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนัก งานราชการ ทั่วไป ตำแหน่งพนักงานตัดเย็บและตกแต่ง รายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ

ตำแหน่งพนักงานตัดเย็บและตกแต่ง

จำนวน : 1 อัตรา กลุ่มงานบริการ

อัตราเงินเดือน : 10,430 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : มัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า และมีความรู้ความสามารถเหมาะสมและมีความชำนาญงานในหน้าที่ โดยมีหนังสือรับรองว่าเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้ว เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1ปี

กรมโยธาธิการและผังเมือง

การรับสมัครสอบ

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กองการเจ้าหน้าที่ กรมโยธาธิการและผังเมือง ถนนพระรามที่ 6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่ 7 - 13 กันยายน 2559 ในวันและเวลาราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม :  กรมโยธาธิการและผังเมือง 

Tags : กรมโยธาธิการและผังเมือง งานราชการ พนักงานตัดเย็บและตกแต่ง กรุงเทพมหานคร

กรมโยธาธิการและผังเมือง

กรมโยธาธิการและผังเมือง

224 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320 และ 218/1 ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 เบอร์โทรศัพท์ (กลาง) : (พระราม 6) 0-2299-4000 : (พระราม 9) 0-2201-8000 หรือศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน โทรศัพท์ 1111 เว็บไซต์ http://www.dpt.go.th/

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)