สำนักงาน กสทช. เปิดรับสมัครเป็นพนักงานตามสัญญาจ้าง จำนวน 90 อัตรา

หน่วยงาน : สำนักงาน กสทช.

อัพเดท : 31/08/2016 10:17น.

โพสโดย : admin_boy

ดูแล้ว : 14,081 ครั้ง | MobileMode


สำนักงาน กสทช. เปิดรับสมัครเป็นพนักงานตามสัญญาจ้าง จำนวน 90 อัตรา

สำนักงาน กสทช.

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานตามสัญญาจ้าง

ตำแหน่งประเภทปฏิบัติการของสำนักงาน กสทช.

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) มีความประสงค์จะดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานตามสัญญาจ้าง จำนวน 90 อัตรา รายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ

- ด้านกฎหมาย จำนวน : 10 อัตรา

- ด้านวิศวกรรมโทรคมนาคม หรือวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร จำนวน : 26อัตรา

- ด้านเศรษฐศาสตร์ จำนวน : 6อัตรา

- ด้านการเงิน จำนวน : 2อัตรา

- ด้านบัญชี จำนวน : 3อัตรา

- ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน : 5อัตรา

- ด้านตรวจสอบและปฏิบัติการ จำนวน : 36อัตรา

- ด้านทรัพยากรบุคคล จำนวน : 2อัตรา

อัตราเงินเดือน :

- ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติการระดับต้น (ระดับ ก3) เงินเดือน 17,500 บาท และค่าครองชีพเดือนละ 2,500 บาท วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านที่กำหนด

- ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติการระดับต้น (ระดับ ก2) เงินเดือน 21,000 บาท และค่าครองชีพเดือนละ 2,500 บาทวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านกฎหมายและสอบไล่ได้ความรู้ชั้นเนติบัณฑิต

- ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติการระดับต้น (ระดับ ก2) เงินเดือน 25,000 บาท วุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทด้านที่กำหนด

สิทธิประโยชน์ : พนักงานปฏิบัติการมีสิทธิได้รับสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ อาทิ ค่ารักษาพยาบาลสำหรับพนักงานและบุคคลในครอบครัว เงินสนับสนุนการศึกษาบุตร กองทุนสำหรับเลี้ยงชีพ เป็นต้น

สำนักงาน กสทช.

สำนักงาน กสทช.

สำนักงาน กสทช.

การรับสมัครสอบ

ผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนที่ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกสอบถามรายละเอียด ขอรับใบสมัคร และยื่นใบสมัครด้วยตนเอง หรือส่งทางไปรษณีย์ มาที่สำนักงานทรัพยากรบุคคล สำนักงาน กสทช.  อาคารอำนวยการ ชั้น 5 ซอยสายลม ถนนพหลโยธิน 8 สามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 ดาวน์โหลดใบสมัครที่เว็บไซต์  http://www.nbtc.go.th  ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม ถึงวันที่ 16 ธันวาคม 2559

รายละเอียดเพิ่มเติม :  สำนักงาน กสทช. 

Tags : คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ สำนักงาน กสทช. กสทช กรุงเทพมหานคร

สำนักงาน กสทช.

สำนักงาน กสทช.

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ(สำนักงาน กสทช.) 87 ถนนพหลโยธิน ซอย 8 แขวงสามเสนใน ขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร : 0 2670 8888  Call Center 1200 (โทรฟรี) เว็บไซต์ https://www.nbtc.go.th

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)