สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีรับสมัครเป็นพนักงานราชการ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

หน่วยงาน : สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

อัพเดท : 30/08/2016 11:38:18am

โพสโดย : admin_boy

ดูแล้ว : 2,782 ครั้ง


สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีรับสมัครเป็นพนักงานราชการ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

ประกาศสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพือเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ด้านโยธา) ของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

 

ด้วยสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ด้านโยธา) ของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี รายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ด้านโยธา) 

กลุ่มงานบริหารทั่วไป

อัตราเงินเดือน  :  18,000 บาท

จำนวน  :  2 อัตรา 

ระยะเวลาการจ้าง  :  ตั้งแต่วันทำสัญญาจ้างถึงวันที่ 30 กันยายน 2563

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง  :  ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ทางด้านโยธา ก่อสร้าง หรือสุขาภิบาล

ความรู้ความสามารถ  :  

- มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงาน ในหน้าที่

- มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่

- มีความสามารถในการศึกษา หาข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผล

- สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี

 

การรับสมัครสอบ

ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มบริหารงานบุคคล อาคาร 26 ชั้น 2 สำนักงานเลขาธิการ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ตั้งแต่วันที่ 6 - 12 กันยายน 2559 ในวันและเวลาราชการสอบถามรายละเอียดที่เบอร์โทรศัพท์ 0 2288 4000 ต่อ 4816-7

รายละเอียดเพิ่มเติม  :  สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

Tags : สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี งานราชการ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี สำนักนายกรัฐมนตรี 1 ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กรุงเทพ ฯ 10300 โทร. 0 2288 4000  เว็บไซต์ http://spm.thaigov.go.th/

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้
แสดงความเห็นของคุณ


งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)

แบบทดสอบออนไลน์ (ทั้งหมด)