สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีรับสมัครเป็นพนักงานราชการ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

หน่วยงาน : สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

อัพเดท : 30/08/2016 11:38น.

โพสโดย : admin_boy

ดูแล้ว : 3,923 ครั้ง | MobileMode


สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีรับสมัครเป็นพนักงานราชการ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

ประกาศสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพือเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ด้านโยธา) ของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

ด้วยสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนัก งานราชการ ทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ด้านโยธา) ของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี รายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ด้านโยธา)

กลุ่มงานบริหารทั่วไป

อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท

จำนวน : 2 อัตรา

ระยะเวลาการจ้าง : ตั้งแต่วันทำสัญญาจ้างถึงวันที่ 30 กันยายน 2563

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ทางด้านโยธา ก่อสร้าง หรือสุขาภิบาล

ความรู้ความสามารถ :

- มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงาน ในหน้าที่

- มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่

- มีความสามารถในการศึกษา หาข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผล

-สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี

การรับสมัครสอบ

ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มบริหารงานบุคคล อาคาร 26 ชั้น 2 สำนักงานเลขาธิการสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ตั้งแต่วันที่ 6 - 12 กันยายน 2559 ในวันและเวลาราชการสอบถามรายละเอียดที่เบอร์โทรศัพท์ 0 2288 4000 ต่อ 4816-7

รายละเอียดเพิ่มเติม :  สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 

Tags : สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี งานราชการ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี สำนักนายกรัฐมนตรี 1 ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กรุงเทพ ฯ 10300 โทร. 0 2288 4000  เว็บไซต์ http://spm.thaigov.go.th/

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)