สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับสมัครบรรจุเข้ารับราชการ 3 อัตรา

หน่วยงาน : สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

อัพเดท : 30/08/2016 09:48น.

โพสโดย : admin_boy

ดูแล้ว : 1,594 ครั้ง | MobileMode


สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับสมัครบรรจุเข้ารับราชการ 3 อัตรา

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

ในตำแหน่งนักจัดการทั่วไปปฏิบัติการ และนักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่งนักจัดการทั่วไปปฏิบัติการ และนักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ จำนวน 3 อัตรา ดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ

1. ตำแหน่งนักจัดการทั่วไปปฏิบัติการ

จำนวน : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 17,500 - 19,250 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :

- ได้รับปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา และ

- เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาโทของ ก.พ.

2. นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ

จำนวน : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 17,500 - 19,250 บาท

- ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาใด สาขาวิชาหนึ่งทางโสตทัศนศึกษา ทางเทคโนโลยีการศึกษา ทางเทคโนโลยีและการสื่อสารการศึกษา ทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา หรือสาขาวิชานิเทศศาสตร์ ทางนิเทศศาสตร์ ทางสื่อสารมวลชน หรือทางนิเทศศาสตร์การพัฒนา และ

- เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาโทของ ก.พ.

การรับสมัครสอบ

กำหนดการรับสมัครสอบระหว่างวันที่ 5 - 23 กันยายน 2559 ในวันและเวลา ราชการ  ขอและยื่นใบสมัครได้ที่กลุ่มงานบริหารบุคคล สำนักอำนวยการ อาคารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 328 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไทย เขตราชเทวี กทม หมายเลขโทรศัพท์. 0 2610 5285

รายละเอียดเพิ่มเติม :  สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

Tags : สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา งานราชการ นักจัดการทั่วไป นักวิชาการโสตทัศนศึกษา กรุงเทพมหานคร

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  328 ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท  เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 เบอร์ โทรอัตโนมัติ 0 2610 5200 โทรสาร. 0 2354 5524-6 เว็บไซต์ http://www.mua.go.th/

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)