ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานรากชาร ตำแหน่งนักวิจัย

หน่วยงาน : ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์

อัพเดท : 29/08/2016 15:10:46pm

โพสโดย : admin_boy

ดูแล้ว : 938 ครั้ง


ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานรากชาร ตำแหน่งนักวิจัย

ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์

ประกาศศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ

 

ด้วย ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ

ตำแหน่ง นักวิจัย กลุ่มงานเชี่ยวชาญเฉพาะ

จำนวน  :  1 อัตรา

อัตราค่าตอบแทน เดือนละ  :  22,750 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง  :  สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า จากสถาบันที่ได้รับการรับรองจากทางราชการ ในสาขาการวิจัยปฏิบัติการ (Operation Research) สาขาการบริหารรัฐกิจ (Public Administration) สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (International Relation) สาขายุทธศาสตร์และนโยบาย(Strategy and Policy) สาขาความมั่นคงศึกษา (Security Studies) สาขาการเมืองการปกครอง (Political Science) สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา (Sociology and Anthropology) สาขาเศรษฐศาสตร์ (Economics) หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงาน

 

การรับสมัครสอบ

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ สามารถขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้วันที่ 7 - 13 กันายน 2559 ณ แผนกธุรการและกำลังพล กองสนับสนุนศูนย์ศึกษายุทธศาตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เลขที่ 62 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 หมายเลขโทรศัพท์ 0 2277 4300

รายละเอียดเพิ่มเติม  :  ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์

Tags : ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ งานรากชาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กรุงเทพมหานคร

ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์

ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์

กำลังอัพเดทข้อมูลในส่วนนี้

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้
แสดงความเห็นของคุณ


งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)

แบบทดสอบออนไลน์ (ทั้งหมด)