สำนักปลัดกระทรวงยุติธรรม รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

หน่วยงาน : กระทรวงยุติธรรม

อัพเดท : 29/08/2016 14:17น.

โพสโดย : admin_boy

ดูแล้ว : 2,041 ครั้ง | MobileMode


สำนักปลัดกระทรวงยุติธรรม รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

กระทรวงยุติธรรม

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ในสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์

เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ด้วยสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักปลัดกระทรวงยุติธรรม จะดำเนินการสอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็ลูกจ้างชั่วคราวเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ส. 2559 รายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ

ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนวุฒิปริญญาตรี

จำนวน : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11,680 บาท ค่าครองชีพชั่วคราว 3,320 บาท รวม 15,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชารัฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาบริหารรัฐกิจ หรือสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ หรือสาขาวิชานิติศาสตร์ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาสังคมศาสตร์

การรับสมัครสอบ

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครได้ที่ฝ่าบบริหารทั่วไป สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักปลัดกระทรวงยุติธรรม ชั้น 9 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 24 - 31 สิงหาคม 2559 โทรศัพท์ 0 2141 5317 และ 0 2141 5328

รายละเอียดเพิ่มเติม :  สำนักปลัดกระทรวงยุติธรรม 

Tags : สำนักปลัดกระทรวงยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม ลูกจ้างชั่วคราว นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

กระทรวงยุติธรรม

กระทรวงยุติธรรม

สกระทรวงยุติธรรม อาคารศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 เลขที่ 120 หมู่ 3 อาคาร A ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 โทรศัพท์ : 0-2141-5100 Email: [email protected] เว็บไซต์ http://www.moj.go.th/

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)