กรมบัญชีกลางเปิดรับสมัครบรรจุเข้ารับราชการ(ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค) 16 อัตรา

หน่วยงาน : กรมบัญชีกลาง

อัพเดท : 28/08/2016 13:25น.

โพสโดย : admin_boy

ดูแล้ว : 7,469 ครั้ง | MobileMode


กรมบัญชีกลางเปิดรับสมัครบรรจุเข้ารับราชการ(ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค) 16 อัตรา

กรมบัญชีกลาง

ประกาศกรมบัญชีกลาง

เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่ง

นักจัดการทั่วไปปฏิบัติการ และนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ

ด้วย กรมบัญชีกลาง  จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่งนักจัดการทั่วไปปฏิบัติการ และนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ รวมจำนวน 16 อัตรา ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ

1. นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ (ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค)

จำนวน : 14 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15,000 - 16,500 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :

- เป็นผู้มีวุฒิการศึกษาปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ และสาขาวิชาบริหารรัฐกิจ/รัฐประศาสนศาสตร์ และ

- เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ของสำนักงาน ก.พ. ภายในวันปิดรับสมัคร คือ วันที่ 23 กันยายน 2559

กรมบัญชีกลาง

2. นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ (ส่วนกลาง)

จำนวน : 2อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15,000 - 16,500 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :

- เป็นผู้มีวุฒิการศึกษาปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิเทศศาสตร์ และ

- เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ของสำนักงาน ก.พ. ภายในวันปิดรับสมัคร คือ วันที่ 23 กันยายน 2559

กรมบัญชีกลาง

การรับสมัครสอบ

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 5 - 23 กันายน 2559 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์กรมบัญชีกลาง http://job.cgd.go.th 

รายละเอียดเพิ่มเติม :  กรมบัญชีกลาง 

Tags : กรมบัญชีกลาง งานราชการ นักจัดการทั่วไป นักประชาสัมพันธ์

กรมบัญชีกลาง

กรมบัญชีกลาง

กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง,ถนนพระราม 6,แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร,10400 โทรศัพท์ : 02 127 7000 เว็บไซต์ http://www.cgd.go.th/

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)