ไปรษณีย์ไทยเปิดรับสมัครบรรจุพนักงาน คุณวุฒิ ปวช./ปวส./ป.ตรี/ป.โท 6 อัตรา

หน่วยงาน : บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

อัพเดท : 27/08/2016 16:12น.

โพสโดย : admin_boy

ดูแล้ว : 8,096 ครั้ง | MobileMode


ไปรษณีย์ไทยเปิดรับสมัครบรรจุพนักงาน คุณวุฒิ ปวช./ปวส./ป.ตรี/ป.โท 6 อัตรา

ไปรษณีย์ไทย

ประกาศบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกผู้ได้รับคุณวุฒิ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปริญญาตรี และปริญญาโท

ด้วย บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด  เป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกผู้ได้ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปริญญาตรี และปริญญาโท รวม 6 อัตรา รายละเอียดดังนี้

1. คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง

จำนวน : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 10,740 บาท

 รายละเอียดเพิ่มเติม 

2. คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)สาขาวิชาสถาปัตยกรรม หรือสาขาวิชาออกแบบสถาปัตยกรรม หรือสาขาวิชาช่างเทคนิคสถาปัตยกรรม และสามารถใช้โปรแกรม AUTOCAD ได้เป็นอย่างดี

จำนวน : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 12,000 บาท

 รายละเอียดเพิ่มเติม 

3. คุณวุฒิปริญญาตรี ทางด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

อัตราเงินเดือน : 15,000 บาท

- สำนักงานไปรษณีย์เขต 5 ถนนมหิดล อำเภอเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 อัตรา

- สำนักงานไปรษณีย์เขต 9ถนนกาญจนวนิช ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลา จำนวน 1 อัตรา

- สำนักงานไปรษณีย์เขต 10ถนนอุบล-ตระการ ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานีจังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 1 อัตรา

 รายละเอียดเพิ่มเติม 

4. คุณวุฒิปริญญาโท สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประกันภัย หรือสถิติธุรกิจและการประกันภัย โดยต้องได้รับปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี

จำนวน : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 17,830 บาท

 รายละเอียดเพิ่มเติม 

การรับสมัครสอบ

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบให้ติดต่อขอทราบรายละเอียดดังนี้

- ฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 - 0299 ชั้น 1 โซน B โทรศัพท์ 0-2831-3378

-  www.thailandpost.com 

ทั้งนี้ ให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ ฝ่ายทรัพยากรบุคคลบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 15 กันยายน 2559

Tags : ไปรษณีย์ไทย งานรัฐวิสาหกิจ เชียงใหม่ สงขลา อุบลราชธานี กรุงเทพมหานคร

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด - สำนักงานใหญ่ 111 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210-0299 โทรศัพท์ : 0 2831 3131 เว็บไซต์ http://www.thailandpost.com/

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)