มณฑลทหารบกที่ 38 รับสมัครบุคคลพลเรือนบรรจุเข้ารับราชการ 2 อัตรา

อัพเดท : 25 สิงหาคม 2559, 18:18 น.

ดูแล้ว : 5,829 ครั้ง | MobileMode


มณฑลทหารบกที่ 38

ประกาศมณฑลทหารบกที่ 38

เรื่อง รับสมัครบุคคลพลเรือน เพศ ชาย/ทหารกองหนุน เพื่อบรรจุเข้ารับราชการ

ประจำปีงบประมาณ 2559

 

มณฑลทหารบกที่ 38 มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลพลเรือน เพศ ชาย/ทหารกองหนุน เพื่อบรรจุเข้ารับราชการ ประจำปีงบประมาณ 2559 จำนวน 2 ตำแหน่ง ดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ

1. ตำแหน่ง เสมียน (ชกท.710)

แผนกยุทธโยธา มณฑลทหารบกที่ 38 (อัตราสิบเอก) 

คุณสมับติเฉพาะตำแหน่ง  :

- เป็นบุคคลพลเรือน เพศ ชาย อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ ไม่รับสมัครผู้อายุ 21 ปีบริบูรณ์ในปีที่จะเข้ารับการตรวจเลือกเข้าเป็นทหารกองประจำการในปี 2560 (คนเกิด พ.ศ.2539)

- เป็นทหารกองหนุน เพศ ชาย อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ ผู้ที่เป็นทหารกองประจำการ (ทหารเกณฑ์) ในสังกัดกองทัพมาแล้ว หรือสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรการฝึกวิชาทหารชั้นปีที่ 3 (รด. ปี 3)

2. ตำแหน่ง รองผู้บังคับหมู่ (ชกท.542) 

กองร้อยมณฑลทหารบกที่ 38 (อัตราสิบเอก)

คุณสมับติเฉพาะตำแหน่ง  :  เป็นทหารกองหนุน เพศ ชาย อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ ผู้ที่เป็นทหารกองประจำการ (ทหารเกณฑ์) ในสังกัดกองทัพมาแล้ว หรือสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรการฝึกวิชาทหารชั้นปีที่ 3 (รด. ปี 3)

คุณสมบัติขอผู้สมัคร

สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) ตามแผนการศึกษาใหม่หรือเทียบเท่าขึ้นไป (ผู้ที่มีคุณวุฒิสูงกว่าที่กำหนดไว้จะใช้คุณวุฒิต่างๆ ที่สูงกว่ามาเรียกร้องสิทธิบรรจุตามคุณวุฒิที่ตนมีอยู่มิได้)

 

การรับสมัครสอบ

- ประกาศรับสมัครฯ วันที่ 15 สิงหาคม 2559 ถึงวันที่ 2 กันายน 2559 ในเวลาราชการ เว้นวันหยุดราชการ ณ กองกำลังพล มณฑลทหารบกที่ 38 ค่ายสุริยพงษ์ อำเภอเมือง จังหวัดน่าน

- สถานที่ทำการสอบคัดเลือกภายในมณฑลทหารบกที่ 38 ค่ายสุริยพงษ์ อำเภอเมือง จังหวัดน่าน

รายละเอียดเพิ่มเติม  :  มณฑลทหารบกที่ 38มณฑลทหารบกที่ 38 งานราชการ เสมียน รองผู้บังคับหมู่ น่าน

มณฑลทหารบกที่ 38

มณฑลทหารบกที่ 38

มณฑลทหารบกที่ 38 ค่ายสุริยพงษ์ 176 ถ.เทศบาลดำริห์ ต.ในเวียง อ.เมืองน่าน จ.น่าน 55000 หมายเลขโทรศัพท์ : 054-710066 หรือ 054-710068 ต่อ 71399 , โทรสาร : 054-710066 , E-Mail : [email protected] เว็บไซต์ http://www.suriyapong.mi.th/

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)