กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เปิดรับสมัครบรรจุเข้ารับราชการ 4 อัตรา

อัพเดท : 23 สิงหาคม 2559, 18:10 น.

ดูแล้ว : 6,625 ครั้ง | MobileMode


กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ

ประกาศกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ

เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

 

ด้วยกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติจะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการใน ตำแหน่งนักธรณีวิทยาปฏิบัติการ วิศวกรปิโตรเลียมปฏิบัติการ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ และนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ ดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ

1. ตำแหน่งนักธรณีวิทยาปฏิบัติการ 

จำนวน  :  1 อัตรา

อัตราเงินเดือน  :  15,000 - 16,500 บาท

สังกัดศูนย์สารสนเทศข้อมูลเชื้อเพลิงธรรมชาติ

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง  :  ปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางธรณีวิทยา และทางเทคโนโลยีธรณี

2. ตำแหน่งวิศวกรปิโตรเลียมปฏิบัติการ 

จำนวน  :  1 อัตรา

อัตราเงินเดือน  :  15,000 - 16,500 บาท

สังกัดสำนักบริหารกิจการปิโตรเลียมระหว่างประเทศ

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง  :  ปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์  ทางวิศวกรรมปิโตรเลียม ทางวิศวกรรมเหมืองแร่ หรือทางวิศวกรรมเครื่องกล 

3. ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

จำนวน  :  1 อัตรา

อัตราเงินเดือน  :  15,000 - 16,500 บาท

สังกัดสำนักบริหารกิจการปิโตรเลียมระหว่างประเทศ

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง  :  ปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

4. ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ

จำนวน  :  1 อัตรา

อัตราเงินเดือน  :  15,000 - 16,500 บาท

สังกัดศูนย์สารสนเทศข้อมูลเชื้อเพลิงธรรมชาติ

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง  :  ปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางเคมี

 

การรับสมัครสอบ

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 5 - 23 กันายน 2559 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการที่เว็บไซต์กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลังงาน https://dmf.job.thai.com 

รายละเอียดเพิ่มเติม  :  กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลังงาน งานราชการ

กระทรวงพลังงาน

กระทรวงพลังงาน

กระทรวงพลังงาน อาคาร บี ศูนย์เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ 555/2 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 Email : [email protected] เว็บไซต์ http://energy.go.th/

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)