กรมพัฒนาที่ดิน รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ จำนวน 33 อัตรา

หน่วยงาน : กรมพัฒนาที่ดิน

อัพเดท : 22/08/2016 13:56น.

โพสโดย : admin_boy

ดูแล้ว : 20,512 ครั้ง | MobileMode


กรมพัฒนาที่ดิน รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ จำนวน 33 อัตรา

กรมพัฒนาที่ดิน

ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยกรมพัฒนาที่ดิน ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนัก งานราชการ ประเภททั่วไป จำนวน 33 อัตรา รายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งหน่วยงานที่เปิดรับสมัครสอบ

หน่วยที่ 1 ตำแหน่งในส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)

- ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร จำนวน : 2 อัตรา

- ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน : 1 อัตรา

- ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล จำนวน : 1 อัตรา

เอกสารแนบ :  ส่วนกลาง(กรุงเทพฯ) 

หน่วยที่ 2 ตำแหน่งในสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

- ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร จำนวน : 4อัตรา

- ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ จำนวน : 1 อัตรา

เอกสารแนบ :  สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 

หน่วยที่ 3 ตำแหน่งในสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 2

- ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร จำนวน : 1 อัตรา

- ตำแหน่งนักสำรวจดิน จำนวน : 1 อัตรา

- ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน : 1 อัตรา

เอกสารแนบ :  สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 2 

หน่วยที่ 4 ตำแหน่งในสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3

- ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร จำนวน : 4อัตรา

เอกสารแนบ :  สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 

หน่วยที่ 5 ตำแหน่งในสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4

- ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ จำนวน : 1 อัตรา

เอกสารแนบ :  สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 

หน่วยที่ 6 ตำแหน่งในสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5

- ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร จำนวน : 1 อัตรา

เอกสารแนบ :  สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 

หน่วยที่ 7 ตำแหน่งในสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6

- ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร จำนวน : 1 อัตรา

เอกสารแนบ :  สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 

หน่วยที่ 8 ตำแหน่งในสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7

- ตำแหน่งนักสำรวจดิน จำนวน : 1 อัตรา

- ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน : 1 อัตรา

- ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน : 1 อัตรา

เอกสารแนบ :  สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 

หน่วยที่ 9 ตำแหน่งในสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8

- ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน : 1 อัตรา

- ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ จำนวน : 1 อัตรา

- ตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน : 1 อัตรา

เอกสารแนบ :  สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8 

หน่วยที่ 10 ตำแหน่งในสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 9

- ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร จำนวน : 2อัตรา

- ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน : 1 อัตรา

- ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเกษตร จำนวน : 1 อัตรา

เอกสารแนบ :  สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 9 

หน่วยที่ 11 ตำแหน่งในสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10

- ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร จำนวน : 2 อัตรา

เอกสารแนบ :  สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10 

หน่วยที่ 12 ตำแหน่งในสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11

- ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตร จำนวน : 1 อัตรา

เอกสารแนบ :  สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11 

หน่วยที่ 13 ตำแหน่งในสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12

- ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตร จำนวน : 1 อัตรา

เอกสารแนบ :  สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 

การรับสมัครสอบ

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ตตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม 2559 ถึงวันที่ 2 กันยายน 2559 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ กรมพัฒนาที่ดิน  http://ldd.thaijobjob.com 

รายละเอียดเพิ่มเติม :  กรมพัฒนาที่ดิน 

Tags : กรมพัฒนาที่ดิน งานราชการ

กรมพัฒนาที่ดิน

กรมพัฒนาที่ดิน

2003/61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 Call Center โทร. 1760    e-Mail : [email protected] เว็บไซต์ http://www.ldd.go.th/

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)