สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 5 อัตรา

หน่วยงาน : สถาบันนิติวิทยาศาสตร์

อัพเดท : 21/08/2016 01:39:52am

โพสโดย : admin_boy

ดูแล้ว : 1,551 ครั้ง


สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 5 อัตรา

สถาบันนิติวิทยาศาสตร์

 

ประกาศสถาบันนิติวิทยาศาสตร์

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

ในตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ และตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

 

ด้วยสถาบันนิติวิทยาศาสตร์จะดำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ และตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ จำนวน 5 อัตรา ดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ

1. ตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ (ด้านพยาธิวิทยา)

จำนวน  :  1 อัตรา สังกัดกลุ่มพยาธิวิทยา กองนิติวิทยาศาสตร์บริการ

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง  :  

- ได้รับปริญญาในสาขาวิชาแพทย์ศาสตร์ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบไม่ต่ำกว่านี้ และ

- ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม จากแพทยสภา และ

- ได้รับหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมจากแพทยสภา

2. ตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ (ด้านนิติเวชศาสตร์)

จำนวน  :  1 อัตร สังกัดกลุ่มพยาธิวิทยา กองนิติวิทยาศาสตร์บริการ

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง  :  

- ได้รับปริญญาในสาขาวิชาแพทย์ศาสตร์ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบไม่ต่ำกว่านี้ และ

- ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม จากแพทยสภา และ

- ได้รับหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมจากแพทยสภา

3. ตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ (ด้านจิตเวชศาสตร์)

จำนวน  :  1 อัตรา สังกัดกลุ่มพยาธิวิทยา กองนิติวิทยาศาสตร์บริการ

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง  :  

- ได้รับปริญญาในสาขาวิชาแพทย์ศาสตร์ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบไม่ต่ำกว่านี้ และ

- ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม จากแพทยสภา และ

- ได้รับหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมจากแพทยสภา

4. ตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ (ด้านรังสีวิทยา)

จำนวน  :  1 อัตรา สังกัดกลุ่มพยาธิวิทยา กองนิติวิทยาศาสตร์บริการ

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง  :  

- ได้รับปริญญาในสาขาวิชาแพทย์ศาสตร์ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบไม่ต่ำกว่านี้ และ

- ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม จากแพทยสภา และ

- ได้รับหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมจากแพทยสภา

5. ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

จำนวน  :  1 อัตรา สังกัดกลุ่มนิติเวชคลินิก กองนิติวิทยาศาสตร์บริการ

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง  :  

- ได้รับปริญญาหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ และ

- ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่งหรือการพยาบาลและกสนผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง

 

การรับสมัครสอบ

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตลอด 24 ชั่วโมง ตั้งแต่วันที่ 12 - 25 กันยายน 2559 ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ https://cifs.job.thai.com

รายละเอียดเพิ่มเติม  :  สถาบันนิติวิทยาศาสตร์

Tags : สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ งานราชการ นายแพทย์ พยาบาลวิชาชีพ

สถาบันนิติวิทยาศาสตร์

สถาบันนิติวิทยาศาสตร์

อาคารศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 8 ชั้น 9 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 TEL 021423491,021423492 FAX 021439068 กรุงเทพมหานคร เว็บไซต์ http://www.cifs.moj.go.th/

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้
แสดงความเห็นของคุณ


งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)

แบบทดสอบออนไลน์ (ทั้งหมด)