กรมวิทยาศาสตร์บริการ รับสมัครบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่งนักจัดการทั่วไปปฏิบัติการ

หน่วยงาน : กรมวิทยาศาสตร์บริการ

อัพเดท : 20/08/2016 17:43:17pm

โพสโดย : admin_boy

ดูแล้ว : 1,778 ครั้ง


กรมวิทยาศาสตร์บริการ รับสมัครบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่งนักจัดการทั่วไปปฏิบัติการ

กรมวิทยาศาสตร์บริการ

 

ประกาศกรมวิทยาศาสตร์บริการ

เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

ในตำแหน่งนักจัดการทั่วไปปฏิบัติกา

 

ด้วยกรมวิทยาศาสตร์บริการจะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักจัดการทั่วไปปฏิบัติการ

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ

ตำแหน่งนักจัดการทั่วไปปฏิบัติการ

จำนวน  :  1 อัตรา

ปฏิบัติงาน สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

อัตราเงินเดือน  :  15,000 - 16,500 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง  :  

- ผู้สมัครสอบจะต้องเป็นผู้ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา

- เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ของสำนักงาน ก.พ.

 

การรับสมัครสอบ

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ ชั้น 1 อาคารตั้ว ลพารุกรม กรมวิทยาศาสตร์บริการ ถนนพระราม 6 เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม 2559 ถึงวันที่ 21 กันยายน 2559 ในวันและเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0 22017072-7077

รายละเอียดเพิ่มเติม  :  กรมวิทยาศาสตร์บริการ

Tags : กรมวิทยาศาสตร์บริการ งานราชการ นักจัดการทั่วไป กรุงเทพมหานคร

กรมวิทยาศาสตร์บริการ

กรมวิทยาศาสตร์บริการ

กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี  กรุงเทพฯ 10400 โทร. 0-2201-7000-4 Email : pr@dss.go.th เว็บไซต์ http://www.dss.go.th/

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้
แสดงความเห็นของคุณ


งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)

แบบทดสอบออนไลน์ (ทั้งหมด)