สำนักงาน ก.ก. เปิดรับสมัครบรรจุเข้ารับราชการ 31 อัตรา สังกัดสำนักการแพทย์

หน่วยงาน : กรุงเทพมหานคร

อัพเดท : 19/08/2016 14:23:53pm

โพสโดย : admin_boy

ดูแล้ว : 3,883 ครั้ง


สำนักงาน ก.ก. เปิดรับสมัครบรรจุเข้ารับราชการ 31 อัตรา สังกัดสำนักการแพทย์

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการ

กรุงเทพมหานครสามัญ สังกัดสำนักการแพทย์ ครั้งที่ 2/2559

 

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร (สำนักงาน ก.ก.) จะดำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุ่งเทพมหานคร สังกัดสำนักการแพทย์ จำนวน 31 อัตรา ดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ

1. ตำแหน่งทันตแพทย์ปฏิบัติการ

- โรงพยาบาลตากสิน  จำนวน  :  1 อัตรา

- โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ขุตินธโร อุทิศ  จำนวน  :  1 อัตรา

- โรงพยาบาลลาดกระบังกรุ่งเทพมหานคร  จำนวน  :  1 อัตรา

2. ตำแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ

- โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์  จำนวน  :  4 อัตรา

3. ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ

- โรงพยาบาลตากสิน  จำนวน  :  2 อัตรา

4. ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์

- โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ขุตินธโร อุทิศ  จำนวน  :  1 อัตรา

5. ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด

- โรงพยาบาลกลาง  จำนวน  :  1 อัตรา

- โรงพยาบาลลาดกระบังกรุ่งเทพมหานคร  จำนวน  :  1 อัตรา

6. ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ

- โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์  จำนวน  :  1 อัตรา

7. ตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน

- โรงพยาบาลกลาง  จำนวน  :  2 อัตรา

- โรงพยาบาลตากสิน  จำนวน  :  2 อัตรา

- โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์  จำนวน  :  2 อัตรา

- โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร  จำนวน  :  1 อัตรา

- โรงพยาบาลราชพิพัฒน์  จำนวน  :  1 อัตรา

8. ตำแหน่งเจ้าพนักงานรังสีการแพทย์ปฏิบัติงาน

- โรงพยาบาลกลาง  จำนวน  :  3 อัตรา

- โรงพยาบาลตากสิน  จำนวน  :  1 อัตรา

- โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์  จำนวน  :  1 อัตรา

- โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์  จำนวน  :  2 อัตรา

9. ตำแหน่งผู้ช่วยทันตแพทย์

- โรงพยาบาลตากสิน  จำนวน  :  1 อัตรา

10. ตำแหน่งเจ้าพนักงานเวชสถิติปฏิบัติงาน

- โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์  จำนวน  :  1 อัตรา

 

การรับสมัครสอบ

ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือกให้สมัครด้วยตนเองที่ กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการ สำนักการแพทย์ อาคารสำนักการแพทย์ ชั้น 3 ถนนหลวง เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร โทร. 0 2224 9711 หรือโทร. 0 2220 7531 ระหว่างวันที่ 22 สิงหาคม 2559 ถึงวันที่ 16 กันยายน 2559 

รายละเอียดเพิ่มเติม  :  สำนักงาน ก.ก.

Tags : สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร สำนักงาน ก.ก. งานราชการ กรุงเทพมหานคร

กรุงเทพมหานคร

กรุงเทพมหานคร

กำลังอัพเดทข้อมูลในส่วนนี้

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้
แสดงความเห็นของคุณ


งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)

แบบทดสอบออนไลน์ (ทั้งหมด)