สำนักงาน ก.ก. เปิดรับสมัครบรรจุเข้ารับราชการ 31 อัตรา สังกัดสำนักการแพทย์

หน่วยงาน : สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร

อัพเดท : 19/08/2016 14:23น.

โพสโดย : admin_boy

ดูแล้ว : 7,405 ครั้ง | MobileMode


สำนักงาน ก.ก. เปิดรับสมัครบรรจุเข้ารับราชการ 31 อัตรา สังกัดสำนักการแพทย์

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการ

กรุงเทพมหานครสามัญ สังกัดสำนักการแพทย์ ครั้งที่ 2/2559

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครสำนักงาน ก.ก. ) จะดำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุ่งเทพมหานคร สังกัดสำนักการแพทย์ จำนวน 31 อัตรา ดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ

1. ตำแหน่งทันตแพทย์ปฏิบัติการ

- โรงพยาบาลตากสิน จำนวน : 1 อัตรา

- โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ขุตินธโร อุทิศ จำนวน : 1 อัตรา

- โรงพยาบาลลาดกระบังกรุ่งเทพมหานคร จำนวน : 1 อัตรา

2. ตำแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ

- โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ จำนวน : 4 อัตรา

3. ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ

- โรงพยาบาลตากสิน จำนวน : 2 อัตรา

4. ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์

- โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ขุตินธโร อุทิศ จำนวน : 1 อัตรา

5. ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด

- โรงพยาบาลกลาง จำนวน : 1อัตรา

- โรงพยาบาลลาดกระบังกรุ่งเทพมหานคร จำนวน : 1 อัตรา

6. ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ

- โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ จำนวน : 1อัตรา

7. ตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน

- โรงพยาบาลกลาง จำนวน : 2 อัตรา

- โรงพยาบาลตากสิน จำนวน : 2 อัตรา

- โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ จำนวน : 2 อัตรา

- โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร จำนวน : 1 อัตรา

- โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ จำนวน : 1 อัตรา

8. ตำแหน่งเจ้าพนักงานรังสีการแพทย์ปฏิบัติงาน

- โรงพยาบาลกลาง จำนวน : 3 อัตรา

- โรงพยาบาลตากสิน จำนวน : 1 อัตรา

- โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ จำนวน : 1 อัตรา

- โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ จำนวน : 2 อัตรา

9. ตำแหน่งผู้ช่วยทันตแพทย์

- โรงพยาบาลตากสิน จำนวน : 1 อัตรา

10. ตำแหน่งเจ้าพนักงานเวชสถิติปฏิบัติงาน

- โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ จำนวน : 1 อัตรา

การรับสมัครสอบ

ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือกให้สมัครด้วยตนเองที่ กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการ สำนักการแพทย์ อาคารสำนักการแพทย์ ชั้น 3 ถนนหลวง เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร โทร. 0 2224 9711 หรือโทร. 0 2220 7531 ระหว่างวันที่ 22 สิงหาคม 2559 ถึงวันที่ 16 กันยายน 2559

รายละเอียดเพิ่มเติม :  สำนักงาน ก.ก. 

Tags : สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร สำนักงาน ก.ก. งานราชการ กรุงเทพมหานคร

สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร

สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร

สำนักการศึกษา 869 ถนนลาดหญ้า เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600 โทรศัพท์ / โทรสาร 0-2437-6631-5 email : [email protected] เว็บไซต์ http://www.bangkokeducation.in.th/

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)