สนง.นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรับสมัครเข้ารับราชการ

หน่วยงาน : สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

อัพเดท : 19/08/2016 13:17น.

โพสโดย : admin_boy

ดูแล้ว : 1,782 ครั้ง | MobileMode


สนง.นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรับสมัครเข้ารับราชการ

สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ประกาศสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

ในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

ด้วยสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ

ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

อัตราเงินเดือน : 15,000 - 16,500 บาท

จำนวน : 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :

- เผ็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระกับเดียวกัน ในสาขาวิชาเศรฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ รัฐศาสตร์ หรือบริหารนัฐกิจ/รัฐประศาสนศาสตร์ และ

- เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไประดับปริญญาตรีขึ้นไปของสำนักงาน ก.พ.

การรับสมัครสอบ

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม ถึง 16 กันยายน 2559 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  https://onep.job.thai.com 

รายละเอียดเพิ่มเติม :  สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

Tags : สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม งานราชการ

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 60/1 ซอยพิบูลวัฒนา 7 ถนนพระรามที่ 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 เว็บไซต์ http://www.onep.go.th/

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)