กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช รับสมัครเป็นพนักงานราชการ 66 อัตรา

หน่วยงาน : กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

อัพเดท : 18/08/2016 18:39น.

โพสโดย : admin_boy

ดูแล้ว : 7,313 ครั้ง | MobileMode


กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช รับสมัครเป็นพนักงานราชการ 66 อัตรา

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช


ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 2

ด้วย กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช  ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งต่างๆ สังกัดกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 2 จำวน 66 อัตรา ดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ

1. ตำแหน่งนักวิชาการป่าไม้

จำนวน : 64 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางวนศาสตร์

กรมอุทยานแห่งชาติ

2 ตำแหน่งนักวิชาการแผนที่ภาพถ่าย

จำนวน : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิศวกรรมสำรวจ หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางภูมิศาสตร์ ทางภูมิแผนที่ ทางแผนที่และเทคโนโลยีภูมิศาสตร์ทางภูมิสารสนเทศศาสตร์ หรือสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ ทางเทคโนโลยีระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์

กรมอุทยานแห่งชาติ

3 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์

จำนวน : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ หรือสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

กรมอุทยานแห่งชาติ

การรับสมัครสอบ

ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอรับใบสมัครหรือดาวน์โหลดใบสมัคร ( ใบสมัครสอบ ) และยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง อาคารเอช เอ สเลด ชั้น 3กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ระยะเวลารับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 24 - 30 สิงหาคม 2559 ในวันและเวลาราชการ พร้อมเอกสารหลักฐาน

รายละเอียดเพิ่มเติม :  กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 

-  รายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่ง 

-  รายละเอียดสถานที่ปฏิบัติงาน 

Tags : กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช งานราชการ กรมอุทยานแห่งชาติ

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์โดยถูกต้องตามกฎหมาย 61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 Tel.0 - 2561 - 0777 , 0 - 2579 - 6666 Email : [email protected] เว็บไซต์ http://portal.dnp.go.th/

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)