กรมอุตุนิยมวิทยา เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 4 อัตรา

หน่วยงาน : กรมอุตุนิยมวิทยา

อัพเดท : 18/08/2016 14:43น.

โพสโดย : admin_boy

ดูแล้ว : 4,084 ครั้ง | MobileMode


กรมอุตุนิยมวิทยา เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 4 อัตรา

กรมอุตุนิยมวิทยา

ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา

เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการใน

ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ และตำแหน่งนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน

ด้วย กรมอุตุนิยมวิทยา จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ และตำแหน่งนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน จำนวน 4 อัตรา ดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ

1. ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

จำนวน : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15,000 - 16,500 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์ และสอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ของ ก.พ. ระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า

2. ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน

จำนวน : 3 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11,500 - 12,650 บาท หรือ 10,840 - 11,930 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญา 3 ปี หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรืออนุปริญญา 2 ปี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาเทคนิควิศวกรรมไฟฟ้า สาขาวิชาเทคนิควิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ สาขาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางอิเล็กทรอนิกส์ และสอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ของ ก.พ. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) อนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือสูงกว่า

การรับสมัครสอบ

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1 - 21 กันยายน 2559 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ กรมอุตุนิยมวิทยา   https://tmd.job.thai.com 

รายละเอียดเพิ่มเติม :  กรมอุตุนิยมวิทยา 

Tags : กรมอุตุนิยมวิทยา งานราชการ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ นายช่างไฟฟ้า

กรมอุตุนิยมวิทยา

กรมอุตุนิยมวิทยา

กรมอุตุนิยมวิทยา 4353 ถนนสุขุมวิท แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร เบอร์โทรศัพท์ 0-2399-4566, 0-23994568-74, 0-2399-4578, 0-2399-4580, 0-2398-0225-8 เว็บไซต์ https://www.tmd.go.th/

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)