สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ป.ตรี/ป.โท 6 อัตรา

หน่วยงาน : สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

อัพเดท : 17/08/2016 13:06:14pm

โพสโดย : admin_boy

ดูแล้ว : 829 ครั้ง


สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ป.ตรี/ป.โท 6 อัตรา

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

 

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน

 

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพิ่อเป็นลูกจ้างรายเดือน จำนวน 6 อัตรา ดังนี้

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ

1. ตำแหน่งนักวิเคราะห์รัฐวิสาหกิจ วุฒิปริญญาโท 

จำนวน  :  3 อัตรา

อัตราเงินเดือน  :  17,500 บาท หรือที่ ก.พ. กำหนด

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง  :  ต้องเป็นผู้ที่ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขา วิชาการบัญชี สาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชารัฐศาสตร์ หรือสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งหรือหลายสาขาวิชาดังกล่าว ในทางที่ส่วนราชการ เจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ หรือสาขาวิชาอื่นที่ ก.พ. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้ 

 

2. ตำแหน่งนักวิเคราะห์รัฐวิสาหกิจ วุฒิปริญญาตรี

จำนวน  :  3 อัตรา

อัตราเงินเดือน  :  15,000 บาท หรือที่ ก.พ. กำหนด

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง  :  ต้องเป็นผู้ที่ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขา วิชาการบัญชี สาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชารัฐศาสตร์ หรือสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งหรือหลายสาขาวิชาดังกล่าว ในทางที่ส่วนราชการ เจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ หรือสาขาวิชาอื่นที่ ก.พ. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้ 

 

การรับสมัครสอบ

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สคร. อาคารธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (อาคาร ธพว.) ชั้น 2 ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการกรม ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร โทร. 0-2298-5880-7 ต่อ 2201 2202 และ 2207 ตั้งแต่วันที่ 17 - 23 สิงหาคม 2559 ในวันและเวลาราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม  :  สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

Tags : สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ สคร ลูกจ้างชั่วคราว นักวิเคราะห์รัฐวิสาหกิจ

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ : 02-298-5880-7 โทรสาร : 02-279-8547,02-278-0920 เว็บไซต์ http://www.sepo.go.th/

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้
แสดงความเห็นของคุณ


งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)

แบบทดสอบออนไลน์ (ทั้งหมด)