กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน รับสมัครเป็นพนักงานราชการ 12 อัตรา

หน่วยงาน : กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

อัพเดท : 17/08/2016 00:06:13am

โพสโดย : admin_boy

ดูแล้ว : 2,957 ครั้ง


กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน รับสมัครเป็นพนักงานราชการ 12 อัตรา

กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

 

ประกาศกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ในสังกัดกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

 

ด้วยกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้าง พนักงานราชการประเภททั่วไป จำนวน 12 อัตรา ดังต่อไปนี้

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ

1. นักจัดการงานทั่วไป  

จำนวน  :  1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง  :  ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา

2. นักวิชาการเงินและบัญชี 

จำนวน  :  3 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง  :  ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจทางการบัญชี ทางการเงิน หรือทางการเงินและการะนาคาร

3. นักสังคมสงเคราะห์ 

จำนวน  :  3 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง  :  ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางสังคมสงเคราะห์ศาสตร์

4. นักวิชาการอบรมและฝึกงาน (ด้านไฟฟ้า)

จำนวน  :  1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง  :  ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางช่างไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้าสื่อสาร หรือทางวิศวกรรมไฟฟ้า

5. นักวิชาการอบรมและฝึกงาน (ด้านเกษตรกรรม)

จำนวน  :  1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง  :  ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชา เกษตรศาสตร์ทุกสาขา

6. นักวิชาการอบรมและฝึกงาน (ด้านช่างไม่และก่อสร้าง)

จำนวน  :  1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง  :  ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางช่างก่อสร้าง หรือทางวิศวกรรมโยธา ทางวิศวกรรมก่อสร้าง

7. นักวิชาการอบรมและฝึกงาน (ด้านช่างยนต์)

จำนวน  :  1 อัตรา 

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง  :  ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางช่างยนต์ ทางวิศวกรรมเครื่องกล

8. นักวิชาการคอมพิวเตอร์

จำนวน  :  1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง  :  ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์

ระยะเวลาจ้าง ตั้งแต่วันที่ 10 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 ทั้งนี้ สัญญาจ้างทำตามระยะเวลาการจ้างตามปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2563 โดยการต่อสัญญาจ้างในช่วงปีงบประมาณถัดไป (พ.ศ.2564 - 2568) จะพิจารณาจากการประเมินผลการปฏิบัติงาน

 

การรับสมัครสอบ

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก สามารถสมัครได้ทางอินเตอรเน็ต ตั้งแต่วันที่ 22 - 31 สิงหาคม 2559 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ เว็บไซต์กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน http://djop.thaijobjob.com/

 

รายละเอียดเพิ่มเติม  :  กรมพินิจและค้มครองเด็กและเยาวชน

- คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

Tags : กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กรมพินิจ งานราชการ

กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

กำลังอัพเดทข้อมูลในส่วนนี้

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้
แสดงความเห็นของคุณ


งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)

แบบทดสอบออนไลน์ (ทั้งหมด)