กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน รับสมัครเป็นพนักงานราชการ 12 อัตรา

หน่วยงาน : กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

อัพเดท : 17/08/2016 00:06น.

โพสโดย : admin_boy

ดูแล้ว : 4,167 ครั้ง | MobileMode


กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน รับสมัครเป็นพนักงานราชการ 12 อัตรา

กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

ประกาศกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ในสังกัดกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

ด้วย กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน  ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้าง พนักงานราชการประเภททั่วไป จำนวน 12 อัตรา ดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ

1. นักจัดการงานทั่วไป

จำนวน : 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา

2. นักวิชาการเงินและบัญชี

จำนวน : 3อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจทางการบัญชี ทางการเงิน หรือทางการเงินและการะนาคาร

3. นักสังคมสงเคราะห์

จำนวน : 3อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางสังคมสงเคราะห์ศาสตร์

4. นักวิชาการอบรมและฝึกงาน (ด้านไฟฟ้า)

จำนวน : 1อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางช่างไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้าสื่อสาร หรือทางวิศวกรรมไฟฟ้า

5. นักวิชาการอบรมและฝึกงาน (ด้านเกษตรกรรม)

จำนวน : 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชา เกษตรศาสตร์ทุกสาขา

6. นักวิชาการอบรมและฝึกงาน (ด้านช่างไม่และก่อสร้าง)

จำนวน : 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางช่างก่อสร้าง หรือทางวิศวกรรมโยธา ทางวิศวกรรมก่อสร้าง

7. นักวิชาการอบรมและฝึกงาน (ด้านช่างยนต์)

จำนวน : 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางช่างยนต์ ทางวิศวกรรมเครื่องกล

8. นักวิชาการคอมพิวเตอร์

จำนวน : 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์

ระยะเวลาจ้าง ตั้งแต่วันที่ 10 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 ทั้งนี้ สัญญาจ้างทำตามระยะเวลาการจ้างตามปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2563 โดยการต่อสัญญาจ้างในช่วงปีงบประมาณถัดไป (พ.ศ.2564 - 2568) จะพิจารณาจากการประเมินผลการปฏิบัติงาน

การรับสมัครสอบ

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก สามารถสมัครได้ทางอินเตอรเน็ต ตั้งแต่วันที่ 22 - 31 สิงหาคม 2559 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ เว็บไซต์กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน http://djop.thaijobjob.com/ 

รายละเอียดเพิ่มเติม :  กรมพินิจและค้มครองเด็กและเยาวชน 

-  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 

Tags : กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กรมพินิจ งานราชการ

กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ (อาคารเอ ชั้น 5) เลขที่ 120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 โทรศัพท์ : 0-2141-6470 เว็บไซต์ http://www.djop.go.th/

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)