สทอภ. เปิดรับสมัครบุคคลบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่ สทอภ. ตำแหน่งวิศวกร

หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)

อัพเดท : 16/08/2016 12:04น.

โพสโดย : admin_boy

ดูแล้ว : 2,424 ครั้ง | MobileMode


สทอภ. เปิดรับสมัครบุคคลบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่ สทอภ. ตำแหน่งวิศวกร

สทอภ.

ประกาศสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่ สทอภ.

ด้วยสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ สทอภ. มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่ สทอภ. ตำแหน่ง วิศวกร จำนวน 1 อัตรา สังกัด ฝ่ายวางแผนถ่ายภาพ สำนักปฏิบัติการดาวเทียม ณ สถานีควบคุมและรับสัญญาณดาวเทียมไทยโซต อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ

ตำแหน่ง วิศวกร

จำนวน : 1 อัตรา

รายละเอียดวุฒิ : สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้านวิศวกรรมศาสตร์ สาขาโทรคมนาคม, ไฟฟ้าสื่อสาร, คอมพิวเตอร์, ซอฟต์แวร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

การรับสมัครสอบ

ผู้สนใจสามารถส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 30 สิงหาคม 2559 โดยผู้สมัครจะต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ครบถ้วนและถูกต้อง พร้อมทั้งลงลายมือชื่อด้วยตนเอง แล้วแนบเอกสารหลักฐานการสมัครให้ครบถ้วน ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สำนักบริหารกลางสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียนติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 เลขที่ 120 หมู่ที่ 3 ชั้น 7 อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ฝั่งตะวันตก ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม. 10210

รายละเอียดเพิ่มเติม :  สทอภ. 

Tags : สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ วิศวกร สทอภ.

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ สำนักงานใหญ่ (ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550) เลขที่ 120 หมู่ 3 อาคารรวมหน่วยราชการ (อาคารรัฐประศาสนภักดี) ชั้น 6 และชั้น 7 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 โทรศัพท์ 0 2141-4444 โทรสาร 0 2143-9586 E-mail: [email protected] เว็บไซต์ http://www.gistda.or.th/

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)